+ فرزانه (ربابه)دریاباری - ۱:٢۱ ‎ب.ظ ; ۱۳٩٠/٦/۳٠

 

کودک هفت ماهه در ابتدای مسیر حرف زدن است و نیاز دارد یاد بگیرد که صداها کلمات را تشکیل می دهند، کلمات به یکدیگر وصل می شوند تا جمله ها ساخته شوند و جمله ها با یکدیگر ترکیب می شوند تا داستانها به وجود بیایند. بنابراین تا می توانید با او صحبت کنید و در زمان بازی هم با او حرف بزنید تا بیشتر تشویق شود.

 

کودک در این سن چگونه بازی می کند؟

 

-         در صورت تکیه به مبل، می تواند وزن خود را تحمل کند.

-          می تواند در حالی که به مبل چسبیده است از محلی به محل دیگر راه برود.

-          روی شکم خود می تواند به جلو بخزد.

-          می تواند  روی دستها و زانوهای خود تکان بخورد.

 چون بینایی رنگی کامل دارد، با نگاه کردن به اشیای پیچیده لذت ببرد و
می تواند طوری حرکت کند که بهتر ببیند.

-          با شنیدن اسم خود عکس العمل نشان می دهد و همچنین صداها و آوازهای مختلف را از هم تشخیص می دهد.

-         شروع می کند که دست خود را به دور اسباب بازیهایش مانند فنجان بگیرد و می تواند با استفاده از انگشت شست آنها را بگیرد.

-         از چشمهایش برای نشان کردن و دسترسی به اشیاء استفاده می کند.

 

 

 

 اسباب بازی های متناسب با این سن:

 

1- اسباب بازی به حالت نشسته بر روی کف اتاق

        

 این اسباب بازی ها در تقویت مهارت های کنجکاوی و تفکر کودک و همچنین مهارت های جسمی مانند به طرف اشیا رفتن، گرفتن و حتی شاید سینه خیز رفتن نقش مهمی بازی می کنند. یک اسباب بازی که به رفتار های کودک پاسخ می دهد به تقویت ارتباطات جسمی و ذهنی او کمک می کند.

برای کمک به کودک  یک بازی دوطرفه بین خود تان و او شروع کنید مثلا  غلت دادن اسباب بازی به عقب و جلو و از این فرصت برای به کارگرفتن کلمات استفاده کنید : "جلو و عقب"، "نوبت تو، نوبت من".همچنین می توانیداو را تشویق کنید تا اسباب بازی را به سمت جائی غلت دهد و خودتان آن را مجددا بردارد و بیاورید. با حرکت اسباب بازی، احتمال دارد که کم کم او به سمت آن حرکت کندزیرا  می خواهد که دوباره غلت دادن را شروع کند! اگر اسباب بازی صدا تولیدکند، کودک یاد می گیرد که جای اشیا را با استفاده از صدای آنها پیدا کند: اسباب بازی را به او نشان دهید، بعد آنرا در پشت خودتان قایم کنید و صدایش را فعال کنید. این کار را چندین بار انجام دهید تا ببینید  او به سمت شما حرکت می کند تا منبع صدا را پیدا کند یا نه.

 

2-شکل سازهای با صداهای جالب:

 

شکل سازها روش خیلی خوبی برای رشد مهارت" حل مساله" به شمار می روند. زمانی که بعد از قرار گرفتن یک قطعه از اسباب بازی در جای مناسب خودش،صدائی از آن بلند می شود، کودک تشویق می شود  و ضمنا علت و معلول را به خوبی می فهمد.

از آنجا که تشخیص شکل و دسته بندی کردن، هنوز چندماهی برای او زود است، بیشتر روی کمک به او برای درک مفاهیم داخل و خارج و روشن و خاموش تمرکز کنید. کودک را تشویق کنید تا دستش یا یک شیء را داخل یک اسباب بازی شکل ساز ببرد... چه اتفاقی خواهد افتاد؟ اگر او با یک صدا یا موزیک جالب مواجه شود، از آن به بعد، بازی "داخل و خارج" را دوست خواهد داشت.

خوب است که بتوانید معرفی شکل ها را هم کم کم شروع کنید. با یک نمونه شروع کنید نام آن را بگوئید و اجازه دهید که قبل از معرفی دومی، کودک در ذهنش  آن را دسته بندی کند. سعی کنید اسم آن شکل را همزمان با برداشتنش و زمانی که دارد سعی می کند آن را در جای صحیح خود بگذارد ،بگوئید.

 

3-اسباب بازیهای عمل/عکس العمل

 

ایجاد یک  عکس العمل در اسباب بازی مثلا  فشردن یک دکمه، به صدا درآوردن زنگ یا بازکردن در ،به ذهن کودک چیز جدیدی می دهد که درباره آن فکر کند .

از ویژگی های اسباب بازی برای معرفی رنگهای مختلف به کودک استفاده کنید و اسم هر رنگ را در حالی که به اسباب بازی به آن رنگ اشاره می کنید بیان کنید. مهارت های دریافت زبان کودک ،در این مرحله در حال رشد هستند بنابراین هر چه بیشتر بشنود، با کلمات بیشتری آشنا خواهد شد.

وقتی کودک عکس العملی را از اسباب بازی فعال می کند، مفاهیم را برایش بیشتر تشریح کنید: "صدای شیر و می شنوی؟ ببین وقتی به اسباب بازی دست زدی چی شد!"

 

4-وسایلی که به سینه خیز رفتن و ایستادن کمک می کنند

 

 

 

 

 وسایل بازی که کودک حین کار با آنها باید بایستد یا با آنها راه برود، آسان و سرگرم کننده هستند و بچه های کوچک را با خیلی از کارهای جالب مشغول می کنند. این وسایل همچنین به آنها کمک می کنند تا همان زمان که تلاش می کنند بایستند، اعتماد به نفس پیدا کنند.

کنار کودک بنشینید و به صورت بازی به ویژگی های جالب اسباب بازی هایش و رنگ  آن ها اشاره کنید. اسم رنگ ها را با اشاره به هر کدام بلند بگویید: " این یک مهره آبیه، این یکی سبز ه ،این یکی هم ارغوانیه. یک، دو، سه مهره"

تا می توانید در مکالمه با کودک از کلمات و عبارات توصیفی استفاده کنید؛ بچه ها  در این سن از شنیدن لذت می برند و این کار به آنها کمک می کند تا صدا های بیشتری تولید کنند.

با صحبت کردن در مورد چیزهایی که کودک باعث اتفاق افتادن  آنها می شود، شما کمکش می کنید تا عمل و عکس العمل را هم درک کند: "تو  الان چیکار کردی؟  توپو چرخوندی این صدا در اومد! گوش بده... می شنویش؟ بذار توپو دوباره بچرخونیم. چه صداهایی می شنوی؟"

ماهیچه های در حال رشد کودک را با تشویق او به دخالت فیزیکی در بازی تمرین دهید. او را در  هل دادن ، غلت دادن یا به عقب و جلو راندن اشیا، خزیدن با آنها یا بالارفتن از وسایل بازی مخصوص بچه ها، دخالت بدهید. تمام این تمرین ها به تقویت ماهیچه ها و اعتماد به نفس او کمک می کنند.

   + فرزانه (ربابه)دریاباری - ۱:۱٦ ‎ب.ظ ; ۱۳٩٠/٦/۳٠

 

کودک هفت ماهه در ابتدای مسیر حرف زدن است و نیاز دارد یاد بگیرد که صداها کلمات را تشکیل می دهند، کلمات به یکدیگر وصل می شوند تا جمله ها ساخته شوند و جمله ها با یکدیگر ترکیب می شوند تا داستانها به وجود بیایند. بنابراین تا می توانید با او صحبت کنید و در زمان بازی هم با او حرف بزنید تا بیشتر تشویق شود.

 

کودک در این سن چگونه بازی می کند؟

 

-         در صورت تکیه به مبل، می تواند وزن خود را تحمل کند.

-          می تواند در حالی که به مبل چسبیده است از محلی به محل دیگر راه برود.

-          روی شکم خود می تواند به جلو بخزد.

-          می تواند  روی دستها و زانوهای خود تکان بخورد.

 چون بینایی رنگی کامل دارد، با نگاه کردن به اشیای پیچیده لذت ببرد و
می تواند طوری حرکت کند که بهتر ببیند.

-          با شنیدن اسم خود عکس العمل نشان می دهد و همچنین صداها و آوازهای مختلف را از هم تشخیص می دهد.

-         شروع می کند که دست خود را به دور اسباب بازیهایش مانند فنجان بگیرد و می تواند با استفاده از انگشت شست آنها را بگیرد.

-         از چشمهایش برای نشان کردن و دسترسی به اشیاء استفاده می کند.

 

 

 

 اسباب بازی های متناسب با این سن:

 

1- اسباب بازی به حالت نشسته بر روی کف اتاق

        

 این اسباب بازی ها در تقویت مهارت های کنجکاوی و تفکر کودک و همچنین مهارت های جسمی مانند به طرف اشیا رفتن، گرفتن و حتی شاید سینه خیز رفتن نقش مهمی بازی می کنند. یک اسباب بازی که به رفتار های کودک پاسخ می دهد به تقویت ارتباطات جسمی و ذهنی او کمک می کند.

برای کمک به کودک  یک بازی دوطرفه بین خود تان و او شروع کنید مثلا  غلت دادن اسباب بازی به عقب و جلو و از این فرصت برای به کارگرفتن کلمات استفاده کنید : "جلو و عقب"، "نوبت تو، نوبت من".همچنین می توانیداو را تشویق کنید تا اسباب بازی را به سمت جائی غلت دهد و خودتان آن را مجددا بردارد و بیاورید. با حرکت اسباب بازی، احتمال دارد که کم کم او به سمت آن حرکت کندزیرا  می خواهد که دوباره غلت دادن را شروع کند! اگر اسباب بازی صدا تولیدکند، کودک یاد می گیرد که جای اشیا را با استفاده از صدای آنها پیدا کند: اسباب بازی را به او نشان دهید، بعد آنرا در پشت خودتان قایم کنید و صدایش را فعال کنید. این کار را چندین بار انجام دهید تا ببینید  او به سمت شما حرکت می کند تا منبع صدا را پیدا کند یا نه.

 

2-شکل سازهای با صداهای جالب:

 

شکل سازها روش خیلی خوبی برای رشد مهارت" حل مساله" به شمار می روند. زمانی که بعد از قرار گرفتن یک قطعه از اسباب بازی در جای مناسب خودش،صدائی از آن بلند می شود، کودک تشویق می شود  و ضمنا علت و معلول را به خوبی می فهمد.

از آنجا که تشخیص شکل و دسته بندی کردن، هنوز چندماهی برای او زود است، بیشتر روی کمک به او برای درک مفاهیم داخل و خارج و روشن و خاموش تمرکز کنید. کودک را تشویق کنید تا دستش یا یک شیء را داخل یک اسباب بازی شکل ساز ببرد... چه اتفاقی خواهد افتاد؟ اگر او با یک صدا یا موزیک جالب مواجه شود، از آن به بعد، بازی "داخل و خارج" را دوست خواهد داشت.

خوب است که بتوانید معرفی شکل ها را هم کم کم شروع کنید. با یک نمونه شروع کنید نام آن را بگوئید و اجازه دهید که قبل از معرفی دومی، کودک در ذهنش  آن را دسته بندی کند. سعی کنید اسم آن شکل را همزمان با برداشتنش و زمانی که دارد سعی می کند آن را در جای صحیح خود بگذارد ،بگوئید.

 

3-اسباب بازیهای عمل/عکس العمل

 

ایجاد یک  عکس العمل در اسباب بازی مثلا  فشردن یک دکمه، به صدا درآوردن زنگ یا بازکردن در ،به ذهن کودک چیز جدیدی می دهد که درباره آن فکر کند .

از ویژگی های اسباب بازی برای معرفی رنگهای مختلف به کودک استفاده کنید و اسم هر رنگ را در حالی که به اسباب بازی به آن رنگ اشاره می کنید بیان کنید. مهارت های دریافت زبان کودک ،در این مرحله در حال رشد هستند بنابراین هر چه بیشتر بشنود، با کلمات بیشتری آشنا خواهد شد.

وقتی کودک عکس العملی را از اسباب بازی فعال می کند، مفاهیم را برایش بیشتر تشریح کنید: "صدای شیر و می شنوی؟ ببین وقتی به اسباب بازی دست زدی چی شد!"

 

4-وسایلی که به سینه خیز رفتن و ایستادن کمک می کنند

 

 

 

 

 وسایل بازی که کودک حین کار با آنها باید بایستد یا با آنها راه برود، آسان و سرگرم کننده هستند و بچه های کوچک را با خیلی از کارهای جالب مشغول می کنند. این وسایل همچنین به آنها کمک می کنند تا همان زمان که تلاش می کنند بایستند، اعتماد به نفس پیدا کنند.

کنار کودک بنشینید و به صورت بازی به ویژگی های جالب اسباب بازی هایش و رنگ  آن ها اشاره کنید. اسم رنگ ها را با اشاره به هر کدام بلند بگویید: " این یک مهره آبیه، این یکی سبز ه ،این یکی هم ارغوانیه. یک، دو، سه مهره"

تا می توانید در مکالمه با کودک از کلمات و عبارات توصیفی استفاده کنید؛ بچه ها  در این سن از شنیدن لذت می برند و این کار به آنها کمک می کند تا صدا های بیشتری تولید کنند.

با صحبت کردن در مورد چیزهایی که کودک باعث اتفاق افتادن  آنها می شود، شما کمکش می کنید تا عمل و عکس العمل را هم درک کند: "تو  الان چیکار کردی؟  توپو چرخوندی این صدا در اومد! گوش بده... می شنویش؟ بذار توپو دوباره بچرخونیم. چه صداهایی می شنوی؟"

ماهیچه های در حال رشد کودک را با تشویق او به دخالت فیزیکی در بازی تمرین دهید. او را در  هل دادن ، غلت دادن یا به عقب و جلو راندن اشیا، خزیدن با آنها یا بالارفتن از وسایل بازی مخصوص بچه ها، دخالت بدهید. تمام این تمرین ها به تقویت ماهیچه ها و اعتماد به نفس او کمک می کنند.

   + فرزانه (ربابه)دریاباری - ۱:۱٦ ‎ب.ظ ; ۱۳٩٠/٦/۳٠

 

کودک هفت ماهه در ابتدای مسیر حرف زدن است و نیاز دارد یاد بگیرد که صداها کلمات را تشکیل می دهند، کلمات به یکدیگر وصل می شوند تا جمله ها ساخته شوند و جمله ها با یکدیگر ترکیب می شوند تا داستانها به وجود بیایند. بنابراین تا می توانید با او صحبت کنید و در زمان بازی هم با او حرف بزنید تا بیشتر تشویق شود.

 

کودک در این سن چگونه بازی می کند؟

 

-         در صورت تکیه به مبل، می تواند وزن خود را تحمل کند.

-          می تواند در حالی که به مبل چسبیده است از محلی به محل دیگر راه برود.

-          روی شکم خود می تواند به جلو بخزد.

-          می تواند  روی دستها و زانوهای خود تکان بخورد.

 چون بینایی رنگی کامل دارد، با نگاه کردن به اشیای پیچیده لذت ببرد و
می تواند طوری حرکت کند که بهتر ببیند.

-          با شنیدن اسم خود عکس العمل نشان می دهد و همچنین صداها و آوازهای مختلف را از هم تشخیص می دهد.

-         شروع می کند که دست خود را به دور اسباب بازیهایش مانند فنجان بگیرد و می تواند با استفاده از انگشت شست آنها را بگیرد.

-         از چشمهایش برای نشان کردن و دسترسی به اشیاء استفاده می کند.

 

 

 

 اسباب بازی های متناسب با این سن:

 

1- اسباب بازی به حالت نشسته بر روی کف اتاق

        

 این اسباب بازی ها در تقویت مهارت های کنجکاوی و تفکر کودک و همچنین مهارت های جسمی مانند به طرف اشیا رفتن، گرفتن و حتی شاید سینه خیز رفتن نقش مهمی بازی می کنند. یک اسباب بازی که به رفتار های کودک پاسخ می دهد به تقویت ارتباطات جسمی و ذهنی او کمک می کند.

برای کمک به کودک  یک بازی دوطرفه بین خود تان و او شروع کنید مثلا  غلت دادن اسباب بازی به عقب و جلو و از این فرصت برای به کارگرفتن کلمات استفاده کنید : "جلو و عقب"، "نوبت تو، نوبت من".همچنین می توانیداو را تشویق کنید تا اسباب بازی را به سمت جائی غلت دهد و خودتان آن را مجددا بردارد و بیاورید. با حرکت اسباب بازی، احتمال دارد که کم کم او به سمت آن حرکت کندزیرا  می خواهد که دوباره غلت دادن را شروع کند! اگر اسباب بازی صدا تولیدکند، کودک یاد می گیرد که جای اشیا را با استفاده از صدای آنها پیدا کند: اسباب بازی را به او نشان دهید، بعد آنرا در پشت خودتان قایم کنید و صدایش را فعال کنید. این کار را چندین بار انجام دهید تا ببینید  او به سمت شما حرکت می کند تا منبع صدا را پیدا کند یا نه.

 

2-شکل سازهای با صداهای جالب:

 

شکل سازها روش خیلی خوبی برای رشد مهارت" حل مساله" به شمار می روند. زمانی که بعد از قرار گرفتن یک قطعه از اسباب بازی در جای مناسب خودش،صدائی از آن بلند می شود، کودک تشویق می شود  و ضمنا علت و معلول را به خوبی می فهمد.

از آنجا که تشخیص شکل و دسته بندی کردن، هنوز چندماهی برای او زود است، بیشتر روی کمک به او برای درک مفاهیم داخل و خارج و روشن و خاموش تمرکز کنید. کودک را تشویق کنید تا دستش یا یک شیء را داخل یک اسباب بازی شکل ساز ببرد... چه اتفاقی خواهد افتاد؟ اگر او با یک صدا یا موزیک جالب مواجه شود، از آن به بعد، بازی "داخل و خارج" را دوست خواهد داشت.

خوب است که بتوانید معرفی شکل ها را هم کم کم شروع کنید. با یک نمونه شروع کنید نام آن را بگوئید و اجازه دهید که قبل از معرفی دومی، کودک در ذهنش  آن را دسته بندی کند. سعی کنید اسم آن شکل را همزمان با برداشتنش و زمانی که دارد سعی می کند آن را در جای صحیح خود بگذارد ،بگوئید.

 

3-اسباب بازیهای عمل/عکس العمل

 

ایجاد یک  عکس العمل در اسباب بازی مثلا  فشردن یک دکمه، به صدا درآوردن زنگ یا بازکردن در ،به ذهن کودک چیز جدیدی می دهد که درباره آن فکر کند .

از ویژگی های اسباب بازی برای معرفی رنگهای مختلف به کودک استفاده کنید و اسم هر رنگ را در حالی که به اسباب بازی به آن رنگ اشاره می کنید بیان کنید. مهارت های دریافت زبان کودک ،در این مرحله در حال رشد هستند بنابراین هر چه بیشتر بشنود، با کلمات بیشتری آشنا خواهد شد.

وقتی کودک عکس العملی را از اسباب بازی فعال می کند، مفاهیم را برایش بیشتر تشریح کنید: "صدای شیر و می شنوی؟ ببین وقتی به اسباب بازی دست زدی چی شد!"

 

4-وسایلی که به سینه خیز رفتن و ایستادن کمک می کنند

 

 

 

 

 وسایل بازی که کودک حین کار با آنها باید بایستد یا با آنها راه برود، آسان و سرگرم کننده هستند و بچه های کوچک را با خیلی از کارهای جالب مشغول می کنند. این وسایل همچنین به آنها کمک می کنند تا همان زمان که تلاش می کنند بایستند، اعتماد به نفس پیدا کنند.

کنار کودک بنشینید و به صورت بازی به ویژگی های جالب اسباب بازی هایش و رنگ  آن ها اشاره کنید. اسم رنگ ها را با اشاره به هر کدام بلند بگویید: " این یک مهره آبیه، این یکی سبز ه ،این یکی هم ارغوانیه. یک، دو، سه مهره"

تا می توانید در مکالمه با کودک از کلمات و عبارات توصیفی استفاده کنید؛ بچه ها  در این سن از شنیدن لذت می برند و این کار به آنها کمک می کند تا صدا های بیشتری تولید کنند.

با صحبت کردن در مورد چیزهایی که کودک باعث اتفاق افتادن  آنها می شود، شما کمکش می کنید تا عمل و عکس العمل را هم درک کند: "تو  الان چیکار کردی؟  توپو چرخوندی این صدا در اومد! گوش بده... می شنویش؟ بذار توپو دوباره بچرخونیم. چه صداهایی می شنوی؟"

ماهیچه های در حال رشد کودک را با تشویق او به دخالت فیزیکی در بازی تمرین دهید. او را در  هل دادن ، غلت دادن یا به عقب و جلو راندن اشیا، خزیدن با آنها یا بالارفتن از وسایل بازی مخصوص بچه ها، دخالت بدهید. تمام این تمرین ها به تقویت ماهیچه ها و اعتماد به نفس او کمک می کنند.

   + فرزانه (ربابه)دریاباری - ۱:۱٦ ‎ب.ظ ; ۱۳٩٠/٦/۳٠

 

کودک هفت ماهه در ابتدای مسیر حرف زدن است و نیاز دارد یاد بگیرد که صداها کلمات را تشکیل می دهند، کلمات به یکدیگر وصل می شوند تا جمله ها ساخته شوند و جمله ها با یکدیگر ترکیب می شوند تا داستانها به وجود بیایند. بنابراین تا می توانید با او صحبت کنید و در زمان بازی هم با او حرف بزنید تا بیشتر تشویق شود.

 

کودک در این سن چگونه بازی می کند؟

 

-         در صورت تکیه به مبل، می تواند وزن خود را تحمل کند.

-          می تواند در حالی که به مبل چسبیده است از محلی به محل دیگر راه برود.

-          روی شکم خود می تواند به جلو بخزد.

-          می تواند  روی دستها و زانوهای خود تکان بخورد.

 چون بینایی رنگی کامل دارد، با نگاه کردن به اشیای پیچیده لذت ببرد و
می تواند طوری حرکت کند که بهتر ببیند.

-          با شنیدن اسم خود عکس العمل نشان می دهد و همچنین صداها و آوازهای مختلف را از هم تشخیص می دهد.

-         شروع می کند که دست خود را به دور اسباب بازیهایش مانند فنجان بگیرد و می تواند با استفاده از انگشت شست آنها را بگیرد.

-         از چشمهایش برای نشان کردن و دسترسی به اشیاء استفاده می کند.

 

 

 

 اسباب بازی های متناسب با این سن:

 

1- اسباب بازی به حالت نشسته بر روی کف اتاق

        

 این اسباب بازی ها در تقویت مهارت های کنجکاوی و تفکر کودک و همچنین مهارت های جسمی مانند به طرف اشیا رفتن، گرفتن و حتی شاید سینه خیز رفتن نقش مهمی بازی می کنند. یک اسباب بازی که به رفتار های کودک پاسخ می دهد به تقویت ارتباطات جسمی و ذهنی او کمک می کند.

برای کمک به کودک  یک بازی دوطرفه بین خود تان و او شروع کنید مثلا  غلت دادن اسباب بازی به عقب و جلو و از این فرصت برای به کارگرفتن کلمات استفاده کنید : "جلو و عقب"، "نوبت تو، نوبت من".همچنین می توانیداو را تشویق کنید تا اسباب بازی را به سمت جائی غلت دهد و خودتان آن را مجددا بردارد و بیاورید. با حرکت اسباب بازی، احتمال دارد که کم کم او به سمت آن حرکت کندزیرا  می خواهد که دوباره غلت دادن را شروع کند! اگر اسباب بازی صدا تولیدکند، کودک یاد می گیرد که جای اشیا را با استفاده از صدای آنها پیدا کند: اسباب بازی را به او نشان دهید، بعد آنرا در پشت خودتان قایم کنید و صدایش را فعال کنید. این کار را چندین بار انجام دهید تا ببینید  او به سمت شما حرکت می کند تا منبع صدا را پیدا کند یا نه.

 

2-شکل سازهای با صداهای جالب:

 

شکل سازها روش خیلی خوبی برای رشد مهارت" حل مساله" به شمار می روند. زمانی که بعد از قرار گرفتن یک قطعه از اسباب بازی در جای مناسب خودش،صدائی از آن بلند می شود، کودک تشویق می شود  و ضمنا علت و معلول را به خوبی می فهمد.

از آنجا که تشخیص شکل و دسته بندی کردن، هنوز چندماهی برای او زود است، بیشتر روی کمک به او برای درک مفاهیم داخل و خارج و روشن و خاموش تمرکز کنید. کودک را تشویق کنید تا دستش یا یک شیء را داخل یک اسباب بازی شکل ساز ببرد... چه اتفاقی خواهد افتاد؟ اگر او با یک صدا یا موزیک جالب مواجه شود، از آن به بعد، بازی "داخل و خارج" را دوست خواهد داشت.

خوب است که بتوانید معرفی شکل ها را هم کم کم شروع کنید. با یک نمونه شروع کنید نام آن را بگوئید و اجازه دهید که قبل از معرفی دومی، کودک در ذهنش  آن را دسته بندی کند. سعی کنید اسم آن شکل را همزمان با برداشتنش و زمانی که دارد سعی می کند آن را در جای صحیح خود بگذارد ،بگوئید.

 

3-اسباب بازیهای عمل/عکس العمل

 

ایجاد یک  عکس العمل در اسباب بازی مثلا  فشردن یک دکمه، به صدا درآوردن زنگ یا بازکردن در ،به ذهن کودک چیز جدیدی می دهد که درباره آن فکر کند .

از ویژگی های اسباب بازی برای معرفی رنگهای مختلف به کودک استفاده کنید و اسم هر رنگ را در حالی که به اسباب بازی به آن رنگ اشاره می کنید بیان کنید. مهارت های دریافت زبان کودک ،در این مرحله در حال رشد هستند بنابراین هر چه بیشتر بشنود، با کلمات بیشتری آشنا خواهد شد.

وقتی کودک عکس العملی را از اسباب بازی فعال می کند، مفاهیم را برایش بیشتر تشریح کنید: "صدای شیر و می شنوی؟ ببین وقتی به اسباب بازی دست زدی چی شد!"

 

4-وسایلی که به سینه خیز رفتن و ایستادن کمک می کنند

 

 

 

 

 وسایل بازی که کودک حین کار با آنها باید بایستد یا با آنها راه برود، آسان و سرگرم کننده هستند و بچه های کوچک را با خیلی از کارهای جالب مشغول می کنند. این وسایل همچنین به آنها کمک می کنند تا همان زمان که تلاش می کنند بایستند، اعتماد به نفس پیدا کنند.

کنار کودک بنشینید و به صورت بازی به ویژگی های جالب اسباب بازی هایش و رنگ  آن ها اشاره کنید. اسم رنگ ها را با اشاره به هر کدام بلند بگویید: " این یک مهره آبیه، این یکی سبز ه ،این یکی هم ارغوانیه. یک، دو، سه مهره"

تا می توانید در مکالمه با کودک از کلمات و عبارات توصیفی استفاده کنید؛ بچه ها  در این سن از شنیدن لذت می برند و این کار به آنها کمک می کند تا صدا های بیشتری تولید کنند.

با صحبت کردن در مورد چیزهایی که کودک باعث اتفاق افتادن  آنها می شود، شما کمکش می کنید تا عمل و عکس العمل را هم درک کند: "تو  الان چیکار کردی؟  توپو چرخوندی این صدا در اومد! گوش بده... می شنویش؟ بذار توپو دوباره بچرخونیم. چه صداهایی می شنوی؟"

ماهیچه های در حال رشد کودک را با تشویق او به دخالت فیزیکی در بازی تمرین دهید. او را در  هل دادن ، غلت دادن یا به عقب و جلو راندن اشیا، خزیدن با آنها یا بالارفتن از وسایل بازی مخصوص بچه ها، دخالت بدهید. تمام این تمرین ها به تقویت ماهیچه ها و اعتماد به نفس او کمک می کنند.

   + فرزانه (ربابه)دریاباری - ۱:۱٦ ‎ب.ظ ; ۱۳٩٠/٦/۳٠

 

کودک هفت ماهه در ابتدای مسیر حرف زدن است و نیاز دارد یاد بگیرد که صداها کلمات را تشکیل می دهند، کلمات به یکدیگر وصل می شوند تا جمله ها ساخته شوند و جمله ها با یکدیگر ترکیب می شوند تا داستانها به وجود بیایند. بنابراین تا می توانید با او صحبت کنید و در زمان بازی هم با او حرف بزنید تا بیشتر تشویق شود.

 

کودک در این سن چگونه بازی می کند؟

 

-         در صورت تکیه به مبل، می تواند وزن خود را تحمل کند.

-          می تواند در حالی که به مبل چسبیده است از محلی به محل دیگر راه برود.

-          روی شکم خود می تواند به جلو بخزد.

-          می تواند  روی دستها و زانوهای خود تکان بخورد.

 چون بینایی رنگی کامل دارد، با نگاه کردن به اشیای پیچیده لذت ببرد و
می تواند طوری حرکت کند که بهتر ببیند.

-          با شنیدن اسم خود عکس العمل نشان می دهد و همچنین صداها و آوازهای مختلف را از هم تشخیص می دهد.

-         شروع می کند که دست خود را به دور اسباب بازیهایش مانند فنجان بگیرد و می تواند با استفاده از انگشت شست آنها را بگیرد.

-         از چشمهایش برای نشان کردن و دسترسی به اشیاء استفاده می کند.

 

 

 

 اسباب بازی های متناسب با این سن:

 

1- اسباب بازی به حالت نشسته بر روی کف اتاق

        

 این اسباب بازی ها در تقویت مهارت های کنجکاوی و تفکر کودک و همچنین مهارت های جسمی مانند به طرف اشیا رفتن، گرفتن و حتی شاید سینه خیز رفتن نقش مهمی بازی می کنند. یک اسباب بازی که به رفتار های کودک پاسخ می دهد به تقویت ارتباطات جسمی و ذهنی او کمک می کند.

برای کمک به کودک  یک بازی دوطرفه بین خود تان و او شروع کنید مثلا  غلت دادن اسباب بازی به عقب و جلو و از این فرصت برای به کارگرفتن کلمات استفاده کنید : "جلو و عقب"، "نوبت تو، نوبت من".همچنین می توانیداو را تشویق کنید تا اسباب بازی را به سمت جائی غلت دهد و خودتان آن را مجددا بردارد و بیاورید. با حرکت اسباب بازی، احتمال دارد که کم کم او به سمت آن حرکت کندزیرا  می خواهد که دوباره غلت دادن را شروع کند! اگر اسباب بازی صدا تولیدکند، کودک یاد می گیرد که جای اشیا را با استفاده از صدای آنها پیدا کند: اسباب بازی را به او نشان دهید، بعد آنرا در پشت خودتان قایم کنید و صدایش را فعال کنید. این کار را چندین بار انجام دهید تا ببینید  او به سمت شما حرکت می کند تا منبع صدا را پیدا کند یا نه.

 

2-شکل سازهای با صداهای جالب:

 

شکل سازها روش خیلی خوبی برای رشد مهارت" حل مساله" به شمار می روند. زمانی که بعد از قرار گرفتن یک قطعه از اسباب بازی در جای مناسب خودش،صدائی از آن بلند می شود، کودک تشویق می شود  و ضمنا علت و معلول را به خوبی می فهمد.

از آنجا که تشخیص شکل و دسته بندی کردن، هنوز چندماهی برای او زود است، بیشتر روی کمک به او برای درک مفاهیم داخل و خارج و روشن و خاموش تمرکز کنید. کودک را تشویق کنید تا دستش یا یک شیء را داخل یک اسباب بازی شکل ساز ببرد... چه اتفاقی خواهد افتاد؟ اگر او با یک صدا یا موزیک جالب مواجه شود، از آن به بعد، بازی "داخل و خارج" را دوست خواهد داشت.

خوب است که بتوانید معرفی شکل ها را هم کم کم شروع کنید. با یک نمونه شروع کنید نام آن را بگوئید و اجازه دهید که قبل از معرفی دومی، کودک در ذهنش  آن را دسته بندی کند. سعی کنید اسم آن شکل را همزمان با برداشتنش و زمانی که دارد سعی می کند آن را در جای صحیح خود بگذارد ،بگوئید.

 

3-اسباب بازیهای عمل/عکس العمل

 

ایجاد یک  عکس العمل در اسباب بازی مثلا  فشردن یک دکمه، به صدا درآوردن زنگ یا بازکردن در ،به ذهن کودک چیز جدیدی می دهد که درباره آن فکر کند .

از ویژگی های اسباب بازی برای معرفی رنگهای مختلف به کودک استفاده کنید و اسم هر رنگ را در حالی که به اسباب بازی به آن رنگ اشاره می کنید بیان کنید. مهارت های دریافت زبان کودک ،در این مرحله در حال رشد هستند بنابراین هر چه بیشتر بشنود، با کلمات بیشتری آشنا خواهد شد.

وقتی کودک عکس العملی را از اسباب بازی فعال می کند، مفاهیم را برایش بیشتر تشریح کنید: "صدای شیر و می شنوی؟ ببین وقتی به اسباب بازی دست زدی چی شد!"

 

4-وسایلی که به سینه خیز رفتن و ایستادن کمک می کنند

 

 

 

 

 وسایل بازی که کودک حین کار با آنها باید بایستد یا با آنها راه برود، آسان و سرگرم کننده هستند و بچه های کوچک را با خیلی از کارهای جالب مشغول می کنند. این وسایل همچنین به آنها کمک می کنند تا همان زمان که تلاش می کنند بایستند، اعتماد به نفس پیدا کنند.

کنار کودک بنشینید و به صورت بازی به ویژگی های جالب اسباب بازی هایش و رنگ  آن ها اشاره کنید. اسم رنگ ها را با اشاره به هر کدام بلند بگویید: " این یک مهره آبیه، این یکی سبز ه ،این یکی هم ارغوانیه. یک، دو، سه مهره"

تا می توانید در مکالمه با کودک از کلمات و عبارات توصیفی استفاده کنید؛ بچه ها  در این سن از شنیدن لذت می برند و این کار به آنها کمک می کند تا صدا های بیشتری تولید کنند.

با صحبت کردن در مورد چیزهایی که کودک باعث اتفاق افتادن  آنها می شود، شما کمکش می کنید تا عمل و عکس العمل را هم درک کند: "تو  الان چیکار کردی؟  توپو چرخوندی این صدا در اومد! گوش بده... می شنویش؟ بذار توپو دوباره بچرخونیم. چه صداهایی می شنوی؟"

ماهیچه های در حال رشد کودک را با تشویق او به دخالت فیزیکی در بازی تمرین دهید. او را در  هل دادن ، غلت دادن یا به عقب و جلو راندن اشیا، خزیدن با آنها یا بالارفتن از وسایل بازی مخصوص بچه ها، دخالت بدهید. تمام این تمرین ها به تقویت ماهیچه ها و اعتماد به نفس او کمک می کنند.

   + فرزانه (ربابه)دریاباری - ۱:۱٦ ‎ب.ظ ; ۱۳٩٠/٦/۳٠

 

اسپینا بیفیدا ( اسپاینا بیفیدا) Spina bifida یا مهره شکاف دار یک از شایعترین ناهنجاری های مادرزادی است که در ستون مهره ایجاد میشود.


آناتومی


ستون فقرات از مهره هایی درست شده که پشت سر هم از بالا به پایین ردیف شده اند. هر مهره از دو قسمت تشکیل شده است. یک قسمت جلویی که به شکل یک استوانه است و یک قسمت پشتی که شامل تیغه های استخوانی است که به نحوی به یکدیگر متصل شده اند که یک حلقه را تشکیل میدهند. در درون این حلقه نخاع قرار دارد. در اسپاینا بیفیدا این قسمت حلقوی مشکل داشته و در پشت آن شکافی وجود دارد.
در روزهای اول تشکیل جنین، بافتی به شکل یک نوار پهن وجود دارد که در روز 28 جنینی دو لبه آن در طول بهم آمده و یک لوله را درست میکنند که به آن لوله عصبی میگویند. مغز و نخاع و ستون مهره از این لوله عصبی درست میشوند. به عللی که هنوز بر ما ناشناخته است در بعضی جنین ها این اتفاق نیفتاده و این لوله خوب درست نمیشود. در نتیجه وقتی این جنین بزرگ شده و سپس متولد میشود در بعضی از مهره ها که معمولا مهره های پایینی کمر هستند حلقه استخوانی پشت نخاع از پشت باز مانده است. این تغییرات ممکن است در یک مهره یا در چند مهره باشد.

گرچه علل اسپینا بیفیدا هنوز ناشناخته است ولی در بعضی حالات احتمال ایجاد آن بیشتر میشود.

 • بعضی عوامل مانند کمبود فولیک اسید ( ویتامین ب-9) در بدن مادر در قبل یا حین بارداری میتواند احتمال بروز این عارضه در جنین را بیشتر کند.
 • مصرف داروهای ضد صرع در ماههای اول بارداری در مادر به علت تداخل در متابولیسم اسید فولیک احتمال بروز اسپینا بیفیدا در جنین را بیشتر میکند.
 • این بیماری در سفید پوستان بیشتر دیده میشود.
 • اگر یک بچه در خانواده ای دچار اسپاینا بیفیدا شود احتمال بروز این عارضه در بچه های بعدی از این خانواده بیشتر است. اگر مادری خود این مشکل را داشته باشد یا در افراد فامیل نزدیکش این بیماری باشد احتمال اینکه مشکل در فرزندانش ایجاد شود بیشتر میشود. با این حال بیشتر بچه هایی که اسپاینا بیفیدا دارند از پدر و مادر سالم بدنیا میایند.
 • در زنانی که دیابت کنترل نشده دارند یا زیاد چاق هستند احتمال بروز اسپاینا بیفیدا در بچه شان بیشتر است.
 • تب در ماه های اولیه بارداری ممکن است احتمال بروز این عارضه در جنین را بیشتر کند.


اسپینا بیفیدا سه نوع دارد

اسپینا بیفیدا مخفی Spina bifida occulta

در این نوع که خفیف ترین حالت است، فقط تغییراتی که گفته شد در مهره دیده میشود ولی نخاع سالم است. بچه هایی که این وضعیت را دارند مشکلی ندارند و بسیاری از آنها حتی تا آخر عمرشان هم متوجه مشکلی نمیشوند. در بعضی از این افراد کمی پرمویی یا تجمع چربی یا کمی فرو رفتگی در پوست پشت کمر درست در جایی که تغییر استخوانی در مهره ایجاد شده است دیده میشود.

1328 2

مننگوسل Meningoceles
در این نوع، نه تنها حلقه مهره از پشت باز است بلکه مننژ ( پرده ای که دور نخاع را پوشانده است) از این شکاف به بیرون میزند.

میلومننگوسل Myelomeningocele
در این نوع نه تنها مهره از پشت باز است بلکه هم مننژ و هم خود نخاع از این شکاف بیرون میزند. بیرون زدگی مننژ و نخاع در پشت کمر بچه تشکیل یک کیسه برجسته را میدهد. گاهی اوقات پوست کمر روی این کیسه را پوشانیده است ولی اکثر پوستی روی نخاع نیست و به همین علت این بچه ها در معرض عفونت های نخاع هستند.
میلومننگوسل شایعترین نوع اسپاینا بیفیدا است و از هر 800 تولد در یکی اتفاق میفتد. در 90 درصد بچه هایی که میلو مننگوسل دارند هیدروسفالی (جمع شدن مایع در مغز) دیده میشود. در میلومننگوسل به علت خوب کار نکردن قسمتی از نخاع که از شکاف بیرون میزند بچه در اندام هایش دچار انواعی از فلجی و اختلال حس میشود. هر چه محل عارضه در ستون مهره بالاتر باشد شدت علائم عصبی و فلجی بیشتر است. ممکن است بچه دچار تغییر شکل هایی در پا مثل کلاب فوت شود. اغلب این بچه ها مشکلاتی در کنترل ادرار و مدفوع کردن دارند و بعضی از آنها بیش فعال هستند و دچار احتلال تمرکز، اختلال در صحبت کردن یا یادگیری میشوند.
..................تشخیص اسپاینا بیفیدا
اندازه گیری ماده ای بنام آلفا فتو پروتئین alpha-fetoprotein  AFP در خون مادر در هفته های 18-16 بارداری میتواند به تشخیص این بیماری کمک کند. اگر مقدار این ماده در خون مادر بالا باشد ممکن است نشانه وجود اسپینا بیفیدا در جنین او باشد. با این حال با یک بار آزمایش نمیتوان به این امر اطمینان پیدا کرد. در صورت مثبت بودن جواب آزمایش، چند هفته بعد هم مجددا آزمایش انجام میشود.
اندازه گیری آلفا فتو پروتثین در مایع کیسه آب اطراف جنین هم میتواند به تشخیص این بیماری کمک کند. گاهی اوقات با سونوگرافی هم میتوان تغییرات بوجود آمده در کمر بچه را مشاهده کرد.

1328 3
         بچه مبتلا به میلومننگوسل

درمان

اسپینا بیفیدا مخفی Spina bifida occulta
اسپینا بیفیدای مخفی نیاز به درمان ندارد. این وضعیت در بسیاری اوقات بطور تصادفی در کسانی که به عللی از ستون فقرات خود عکس میگیرند دیده میشود. قبلا این وضعیت را یکی از علل کمر درد میدانستند ولی امروزه اعتقادی به این امر وجود ندارد و در صورتیکه در رادیوگرافی فردی که کمردرد دارد این وضعیت دیده شود باید بدنبال علت دیگری برای کمر درد بود.

1328 1

مننگوسل Meningoceles
در مننگوسل پزشک جراح مغز و اعصاب پرده مننژ را که از پشت کمر بچه به بیرون زده است به درون کانال نخاعی برمیگرداند و روی شکاف را میبندد. این بیماران معمولا بعدا مشکل خاصی پیدا نخواهند کرد.


میلومننگوسل Myelomeningocele
میلومننگوسل باید در یکی دو روز اول بعد از تولد جراحی شود. جراح مغز و اعصاب نخاع و پرده مننژ را به درون کانال عصبی برمیگرداند و روی شکاف را میبندد.
اگر اختلال حسی در این بچه ها وجود داشته باشد ممکن است در آینده موجب بروز زخم فشاری یا زخم بستر شود. پس والدین بچه باید بسیار مراقب این وضعیت باشند. مشکلات کنترل ادرار در این بچه ها میتواند موجب بروز عفونت های ادراری در آنها شود. پس این بچه ها باید تحت نظر متخصص ارولوژی باشند.
در میلومننگوسل به علت اختلالات اعصاب نخاعی عضلات اندام تحتانی دچار ضعف و فلجی میشوند. شدت و وسعت این فلج عضلانی همانطور که گفته شد بسته به محل میلومننگوسل در ستون مهره دارد. این بچه ها نیاز به انجام نرمش های خاصی دارند که باید توسط والدین بطور مرتب در منزل انجام شود. انجام و آموزش انجام این نرمش ها باید تحت نظر متخصص ارتوپدی و فیزیوتراپ باشد.
فلجی در عضلات اندام تحتانی میتواند موجب بروز اختلالاتی مانند پا چنبری یا کلاب فوت و یا دررفتگی مفصل ران شود که نیاز به درمان دارد. تغییر شکل های دیگری هم ممکن است در اندام های تحتانی به علت عدم کارکرد مناسب عضلات ایجاد شود که آنها هم ممکن است نیاز به استفاده از بریس یا عمل جراحی داشته باشند. بنابراین این بیماران باید تحت نظر یک متخصص ارتوپدی هم قرار داشته باشند.

   + فرزانه (ربابه)دریاباری - ۱:۱٢ ‎ب.ظ ; ۱۳٩٠/٦/۳٠

 

اسپینا بیفیدا ( اسپاینا بیفیدا) Spina bifida یا مهره شکاف دار یک از شایعترین ناهنجاری های مادرزادی است که در ستون مهره ایجاد میشود.


آناتومی


ستون فقرات از مهره هایی درست شده که پشت سر هم از بالا به پایین ردیف شده اند. هر مهره از دو قسمت تشکیل شده است. یک قسمت جلویی که به شکل یک استوانه است و یک قسمت پشتی که شامل تیغه های استخوانی است که به نحوی به یکدیگر متصل شده اند که یک حلقه را تشکیل میدهند. در درون این حلقه نخاع قرار دارد. در اسپاینا بیفیدا این قسمت حلقوی مشکل داشته و در پشت آن شکافی وجود دارد.
در روزهای اول تشکیل جنین، بافتی به شکل یک نوار پهن وجود دارد که در روز 28 جنینی دو لبه آن در طول بهم آمده و یک لوله را درست میکنند که به آن لوله عصبی میگویند. مغز و نخاع و ستون مهره از این لوله عصبی درست میشوند. به عللی که هنوز بر ما ناشناخته است در بعضی جنین ها این اتفاق نیفتاده و این لوله خوب درست نمیشود. در نتیجه وقتی این جنین بزرگ شده و سپس متولد میشود در بعضی از مهره ها که معمولا مهره های پایینی کمر هستند حلقه استخوانی پشت نخاع از پشت باز مانده است. این تغییرات ممکن است در یک مهره یا در چند مهره باشد.

گرچه علل اسپینا بیفیدا هنوز ناشناخته است ولی در بعضی حالات احتمال ایجاد آن بیشتر میشود.

 • بعضی عوامل مانند کمبود فولیک اسید ( ویتامین ب-9) در بدن مادر در قبل یا حین بارداری میتواند احتمال بروز این عارضه در جنین را بیشتر کند.
 • مصرف داروهای ضد صرع در ماههای اول بارداری در مادر به علت تداخل در متابولیسم اسید فولیک احتمال بروز اسپینا بیفیدا در جنین را بیشتر میکند.
 • این بیماری در سفید پوستان بیشتر دیده میشود.
 • اگر یک بچه در خانواده ای دچار اسپاینا بیفیدا شود احتمال بروز این عارضه در بچه های بعدی از این خانواده بیشتر است. اگر مادری خود این مشکل را داشته باشد یا در افراد فامیل نزدیکش این بیماری باشد احتمال اینکه مشکل در فرزندانش ایجاد شود بیشتر میشود. با این حال بیشتر بچه هایی که اسپاینا بیفیدا دارند از پدر و مادر سالم بدنیا میایند.
 • در زنانی که دیابت کنترل نشده دارند یا زیاد چاق هستند احتمال بروز اسپاینا بیفیدا در بچه شان بیشتر است.
 • تب در ماه های اولیه بارداری ممکن است احتمال بروز این عارضه در جنین را بیشتر کند.


اسپینا بیفیدا سه نوع دارد

اسپینا بیفیدا مخفی Spina bifida occulta

در این نوع که خفیف ترین حالت است، فقط تغییراتی که گفته شد در مهره دیده میشود ولی نخاع سالم است. بچه هایی که این وضعیت را دارند مشکلی ندارند و بسیاری از آنها حتی تا آخر عمرشان هم متوجه مشکلی نمیشوند. در بعضی از این افراد کمی پرمویی یا تجمع چربی یا کمی فرو رفتگی در پوست پشت کمر درست در جایی که تغییر استخوانی در مهره ایجاد شده است دیده میشود.

1328 2

مننگوسل Meningoceles
در این نوع، نه تنها حلقه مهره از پشت باز است بلکه مننژ ( پرده ای که دور نخاع را پوشانده است) از این شکاف به بیرون میزند.

میلومننگوسل Myelomeningocele
در این نوع نه تنها مهره از پشت باز است بلکه هم مننژ و هم خود نخاع از این شکاف بیرون میزند. بیرون زدگی مننژ و نخاع در پشت کمر بچه تشکیل یک کیسه برجسته را میدهد. گاهی اوقات پوست کمر روی این کیسه را پوشانیده است ولی اکثر پوستی روی نخاع نیست و به همین علت این بچه ها در معرض عفونت های نخاع هستند.
میلومننگوسل شایعترین نوع اسپاینا بیفیدا است و از هر 800 تولد در یکی اتفاق میفتد. در 90 درصد بچه هایی که میلو مننگوسل دارند هیدروسفالی (جمع شدن مایع در مغز) دیده میشود. در میلومننگوسل به علت خوب کار نکردن قسمتی از نخاع که از شکاف بیرون میزند بچه در اندام هایش دچار انواعی از فلجی و اختلال حس میشود. هر چه محل عارضه در ستون مهره بالاتر باشد شدت علائم عصبی و فلجی بیشتر است. ممکن است بچه دچار تغییر شکل هایی در پا مثل کلاب فوت شود. اغلب این بچه ها مشکلاتی در کنترل ادرار و مدفوع کردن دارند و بعضی از آنها بیش فعال هستند و دچار احتلال تمرکز، اختلال در صحبت کردن یا یادگیری میشوند.
..................تشخیص اسپاینا بیفیدا
اندازه گیری ماده ای بنام آلفا فتو پروتئین alpha-fetoprotein  AFP در خون مادر در هفته های 18-16 بارداری میتواند به تشخیص این بیماری کمک کند. اگر مقدار این ماده در خون مادر بالا باشد ممکن است نشانه وجود اسپینا بیفیدا در جنین او باشد. با این حال با یک بار آزمایش نمیتوان به این امر اطمینان پیدا کرد. در صورت مثبت بودن جواب آزمایش، چند هفته بعد هم مجددا آزمایش انجام میشود.
اندازه گیری آلفا فتو پروتثین در مایع کیسه آب اطراف جنین هم میتواند به تشخیص این بیماری کمک کند. گاهی اوقات با سونوگرافی هم میتوان تغییرات بوجود آمده در کمر بچه را مشاهده کرد.

1328 3
         بچه مبتلا به میلومننگوسل

درمان

اسپینا بیفیدا مخفی Spina bifida occulta
اسپینا بیفیدای مخفی نیاز به درمان ندارد. این وضعیت در بسیاری اوقات بطور تصادفی در کسانی که به عللی از ستون فقرات خود عکس میگیرند دیده میشود. قبلا این وضعیت را یکی از علل کمر درد میدانستند ولی امروزه اعتقادی به این امر وجود ندارد و در صورتیکه در رادیوگرافی فردی که کمردرد دارد این وضعیت دیده شود باید بدنبال علت دیگری برای کمر درد بود.

1328 1

مننگوسل Meningoceles
در مننگوسل پزشک جراح مغز و اعصاب پرده مننژ را که از پشت کمر بچه به بیرون زده است به درون کانال نخاعی برمیگرداند و روی شکاف را میبندد. این بیماران معمولا بعدا مشکل خاصی پیدا نخواهند کرد.


میلومننگوسل Myelomeningocele
میلومننگوسل باید در یکی دو روز اول بعد از تولد جراحی شود. جراح مغز و اعصاب نخاع و پرده مننژ را به درون کانال عصبی برمیگرداند و روی شکاف را میبندد.
اگر اختلال حسی در این بچه ها وجود داشته باشد ممکن است در آینده موجب بروز زخم فشاری یا زخم بستر شود. پس والدین بچه باید بسیار مراقب این وضعیت باشند. مشکلات کنترل ادرار در این بچه ها میتواند موجب بروز عفونت های ادراری در آنها شود. پس این بچه ها باید تحت نظر متخصص ارولوژی باشند.
در میلومننگوسل به علت اختلالات اعصاب نخاعی عضلات اندام تحتانی دچار ضعف و فلجی میشوند. شدت و وسعت این فلج عضلانی همانطور که گفته شد بسته به محل میلومننگوسل در ستون مهره دارد. این بچه ها نیاز به انجام نرمش های خاصی دارند که باید توسط والدین بطور مرتب در منزل انجام شود. انجام و آموزش انجام این نرمش ها باید تحت نظر متخصص ارتوپدی و فیزیوتراپ باشد.
فلجی در عضلات اندام تحتانی میتواند موجب بروز اختلالاتی مانند پا چنبری یا کلاب فوت و یا دررفتگی مفصل ران شود که نیاز به درمان دارد. تغییر شکل های دیگری هم ممکن است در اندام های تحتانی به علت عدم کارکرد مناسب عضلات ایجاد شود که آنها هم ممکن است نیاز به استفاده از بریس یا عمل جراحی داشته باشند. بنابراین این بیماران باید تحت نظر یک متخصص ارتوپدی هم قرار داشته باشند.

   + فرزانه (ربابه)دریاباری - ۱:۱٢ ‎ب.ظ ; ۱۳٩٠/٦/۳٠

 

اسپینا بیفیدا ( اسپاینا بیفیدا) Spina bifida یا مهره شکاف دار یک از شایعترین ناهنجاری های مادرزادی است که در ستون مهره ایجاد میشود.


آناتومی


ستون فقرات از مهره هایی درست شده که پشت سر هم از بالا به پایین ردیف شده اند. هر مهره از دو قسمت تشکیل شده است. یک قسمت جلویی که به شکل یک استوانه است و یک قسمت پشتی که شامل تیغه های استخوانی است که به نحوی به یکدیگر متصل شده اند که یک حلقه را تشکیل میدهند. در درون این حلقه نخاع قرار دارد. در اسپاینا بیفیدا این قسمت حلقوی مشکل داشته و در پشت آن شکافی وجود دارد.
در روزهای اول تشکیل جنین، بافتی به شکل یک نوار پهن وجود دارد که در روز 28 جنینی دو لبه آن در طول بهم آمده و یک لوله را درست میکنند که به آن لوله عصبی میگویند. مغز و نخاع و ستون مهره از این لوله عصبی درست میشوند. به عللی که هنوز بر ما ناشناخته است در بعضی جنین ها این اتفاق نیفتاده و این لوله خوب درست نمیشود. در نتیجه وقتی این جنین بزرگ شده و سپس متولد میشود در بعضی از مهره ها که معمولا مهره های پایینی کمر هستند حلقه استخوانی پشت نخاع از پشت باز مانده است. این تغییرات ممکن است در یک مهره یا در چند مهره باشد.

گرچه علل اسپینا بیفیدا هنوز ناشناخته است ولی در بعضی حالات احتمال ایجاد آن بیشتر میشود.

 • بعضی عوامل مانند کمبود فولیک اسید ( ویتامین ب-9) در بدن مادر در قبل یا حین بارداری میتواند احتمال بروز این عارضه در جنین را بیشتر کند.
 • مصرف داروهای ضد صرع در ماههای اول بارداری در مادر به علت تداخل در متابولیسم اسید فولیک احتمال بروز اسپینا بیفیدا در جنین را بیشتر میکند.
 • این بیماری در سفید پوستان بیشتر دیده میشود.
 • اگر یک بچه در خانواده ای دچار اسپاینا بیفیدا شود احتمال بروز این عارضه در بچه های بعدی از این خانواده بیشتر است. اگر مادری خود این مشکل را داشته باشد یا در افراد فامیل نزدیکش این بیماری باشد احتمال اینکه مشکل در فرزندانش ایجاد شود بیشتر میشود. با این حال بیشتر بچه هایی که اسپاینا بیفیدا دارند از پدر و مادر سالم بدنیا میایند.
 • در زنانی که دیابت کنترل نشده دارند یا زیاد چاق هستند احتمال بروز اسپاینا بیفیدا در بچه شان بیشتر است.
 • تب در ماه های اولیه بارداری ممکن است احتمال بروز این عارضه در جنین را بیشتر کند.


اسپینا بیفیدا سه نوع دارد

اسپینا بیفیدا مخفی Spina bifida occulta

در این نوع که خفیف ترین حالت است، فقط تغییراتی که گفته شد در مهره دیده میشود ولی نخاع سالم است. بچه هایی که این وضعیت را دارند مشکلی ندارند و بسیاری از آنها حتی تا آخر عمرشان هم متوجه مشکلی نمیشوند. در بعضی از این افراد کمی پرمویی یا تجمع چربی یا کمی فرو رفتگی در پوست پشت کمر درست در جایی که تغییر استخوانی در مهره ایجاد شده است دیده میشود.

1328 2

مننگوسل Meningoceles
در این نوع، نه تنها حلقه مهره از پشت باز است بلکه مننژ ( پرده ای که دور نخاع را پوشانده است) از این شکاف به بیرون میزند.

میلومننگوسل Myelomeningocele
در این نوع نه تنها مهره از پشت باز است بلکه هم مننژ و هم خود نخاع از این شکاف بیرون میزند. بیرون زدگی مننژ و نخاع در پشت کمر بچه تشکیل یک کیسه برجسته را میدهد. گاهی اوقات پوست کمر روی این کیسه را پوشانیده است ولی اکثر پوستی روی نخاع نیست و به همین علت این بچه ها در معرض عفونت های نخاع هستند.
میلومننگوسل شایعترین نوع اسپاینا بیفیدا است و از هر 800 تولد در یکی اتفاق میفتد. در 90 درصد بچه هایی که میلو مننگوسل دارند هیدروسفالی (جمع شدن مایع در مغز) دیده میشود. در میلومننگوسل به علت خوب کار نکردن قسمتی از نخاع که از شکاف بیرون میزند بچه در اندام هایش دچار انواعی از فلجی و اختلال حس میشود. هر چه محل عارضه در ستون مهره بالاتر باشد شدت علائم عصبی و فلجی بیشتر است. ممکن است بچه دچار تغییر شکل هایی در پا مثل کلاب فوت شود. اغلب این بچه ها مشکلاتی در کنترل ادرار و مدفوع کردن دارند و بعضی از آنها بیش فعال هستند و دچار احتلال تمرکز، اختلال در صحبت کردن یا یادگیری میشوند.
..................تشخیص اسپاینا بیفیدا
اندازه گیری ماده ای بنام آلفا فتو پروتئین alpha-fetoprotein  AFP در خون مادر در هفته های 18-16 بارداری میتواند به تشخیص این بیماری کمک کند. اگر مقدار این ماده در خون مادر بالا باشد ممکن است نشانه وجود اسپینا بیفیدا در جنین او باشد. با این حال با یک بار آزمایش نمیتوان به این امر اطمینان پیدا کرد. در صورت مثبت بودن جواب آزمایش، چند هفته بعد هم مجددا آزمایش انجام میشود.
اندازه گیری آلفا فتو پروتثین در مایع کیسه آب اطراف جنین هم میتواند به تشخیص این بیماری کمک کند. گاهی اوقات با سونوگرافی هم میتوان تغییرات بوجود آمده در کمر بچه را مشاهده کرد.

1328 3
         بچه مبتلا به میلومننگوسل

درمان

اسپینا بیفیدا مخفی Spina bifida occulta
اسپینا بیفیدای مخفی نیاز به درمان ندارد. این وضعیت در بسیاری اوقات بطور تصادفی در کسانی که به عللی از ستون فقرات خود عکس میگیرند دیده میشود. قبلا این وضعیت را یکی از علل کمر درد میدانستند ولی امروزه اعتقادی به این امر وجود ندارد و در صورتیکه در رادیوگرافی فردی که کمردرد دارد این وضعیت دیده شود باید بدنبال علت دیگری برای کمر درد بود.

1328 1

مننگوسل Meningoceles
در مننگوسل پزشک جراح مغز و اعصاب پرده مننژ را که از پشت کمر بچه به بیرون زده است به درون کانال نخاعی برمیگرداند و روی شکاف را میبندد. این بیماران معمولا بعدا مشکل خاصی پیدا نخواهند کرد.


میلومننگوسل Myelomeningocele
میلومننگوسل باید در یکی دو روز اول بعد از تولد جراحی شود. جراح مغز و اعصاب نخاع و پرده مننژ را به درون کانال عصبی برمیگرداند و روی شکاف را میبندد.
اگر اختلال حسی در این بچه ها وجود داشته باشد ممکن است در آینده موجب بروز زخم فشاری یا زخم بستر شود. پس والدین بچه باید بسیار مراقب این وضعیت باشند. مشکلات کنترل ادرار در این بچه ها میتواند موجب بروز عفونت های ادراری در آنها شود. پس این بچه ها باید تحت نظر متخصص ارولوژی باشند.
در میلومننگوسل به علت اختلالات اعصاب نخاعی عضلات اندام تحتانی دچار ضعف و فلجی میشوند. شدت و وسعت این فلج عضلانی همانطور که گفته شد بسته به محل میلومننگوسل در ستون مهره دارد. این بچه ها نیاز به انجام نرمش های خاصی دارند که باید توسط والدین بطور مرتب در منزل انجام شود. انجام و آموزش انجام این نرمش ها باید تحت نظر متخصص ارتوپدی و فیزیوتراپ باشد.
فلجی در عضلات اندام تحتانی میتواند موجب بروز اختلالاتی مانند پا چنبری یا کلاب فوت و یا دررفتگی مفصل ران شود که نیاز به درمان دارد. تغییر شکل های دیگری هم ممکن است در اندام های تحتانی به علت عدم کارکرد مناسب عضلات ایجاد شود که آنها هم ممکن است نیاز به استفاده از بریس یا عمل جراحی داشته باشند. بنابراین این بیماران باید تحت نظر یک متخصص ارتوپدی هم قرار داشته باشند.

   + فرزانه (ربابه)دریاباری - ۱:۱٢ ‎ب.ظ ; ۱۳٩٠/٦/۳٠

 

اسکولیوز مادرزادی انحراف جانبی ستون فقرات به علت یک نقص مادرزادی در مهره ها است. شیوع آن حدود یک در هر ده هزار تولد است. بعضی از این بیماران نقص های دیگر مادرزادی مثل مشکلات کلیه یا مثانه هم دارند. اسکولیوز ستون مهره گرچه در زمان تولد وجود دارد ولی گاهی تا وقتی بچه به سنین نوجوانی برسد تشخیص داده نمیشود. اسکولیوز مادرزادی از بیماری های مهم استخوان و مفاصل بوده و وظیفه تشخیص و درمان های جراحی و غیر جراحی بیمار مبتلا، به عهده پزشک ارتوپد است.


اسکولیوز مادرزادی یا انحراف جانبی ستون فقرات چه انواعی دارد

 این نوع اسکولیوز انواعی دارد که عبارتند از

210 1
 اسکولیوز مادرزادی

   • تشکیل ناقص مهره Incomplete formation of vertebrae : در این نوع, وقت مهره در زمان جنینی در حال درست شدن است ممکن است قسمتی از یک یا چند مهره درست نشود. مهره درست شده یک نیمه مهره یا Hemivertebrae است. این مهره به جای اینکه به شکل استوانه باشد به شکل یگ گوه است. و در محل همین مهره گوه ای شکل ستون مهره قوس بر میدارد. شدت این قوس با افزایش سن بچه بیشتر میشود. این تغییرات گاهی در یک مهره و گاهی در چند مهره ایجاد میشود. وقتی در چند مهره ایجاد شده و جته مهره های گوه ای شکل در خلاف جهت یکدیگر است ممکت است اثر یکدیگر را خنثی کرده و انحراف جانبی در ستون فقرات ایجاد نشود.

210 2
   • نقص در جدا شدن مهره ها failure of separation of vertebrae :
در زمان جنینی ستون فقرات ابتدا به شکل یک میله یا استوانه دراز است که بعداً قطعه قطعه Segmentation شده و هر قطعه یک مهره را تشکیل میدهد. اگر این جدایش یا قطعه قطعه شدن به درستی صورت نگیرد ممکن است دو یا چند مهره از کنار به هم متصل باقی بمانند. این اتصال بین مهره ها موجب میشد بعد از تولد مهره های به هم چسبیده از یک طرف زشد کرده و از طرفی که به هم متصل شده اند رشد نکنند. در این صورت با رشد بچه بتدریج مهره قوس برداشته و قوس آن شدیدتر میشود.

   • مخلوطی از دو حالت بالا ممکن است با هم دیده شود که موجب بروز قوس های شدیدی در ستون فقرات میشود. این بیماران معمولاً نیاز به عمل جراحی در سال های اولیه عمرشان دارند.

   • قوس های جبرانی Compensatory curves : وقتی در یک محل از ستون فقرات قوس جانبی ایجاد میشود معمولا برای اینکه تعادل تنه و سر روی ستون مهره حفظ شود معمولا بدن یک قوس دیگر در بالا یا پایین قوس اولیه و در خلاف جهت آن درست میکند تا اثر آن را خنثی کند. به این قوس های ثانویه قوس های جانبی میگویند.


علائم اسکولیوز مادرزادی

 این نوع از اسکولیوز غالباً در حین معاینه ایکه در بدو تولد به توسط پزشک انجام میشود کشف میگردد. اسکولیوز درد ندارد پس اگر زود تشخیص داده نشود ممکن است به رشد خودش ادامه دهد تا اینکه در سنین بالاتر و حتی در نوجوانی تشخیص داده شود. علائم اسکولیوز ستون مهره در بچه ها عبارتست از

   • یک شانه بالاتر از شانه دیکر است. از پشت که نگاه میکنیم یک استخوان کتف برجسته تر از دیگری است.
   • دنده ها در یک طرف برجسته ترند.
   • خط کمر در دو طرف نامتقارن هستند.
   • یک طرف لگن بالاتر از طرف دیگر است.
   • بچه معمولاً بیشتر به یک طرفف خمیده است.


تشخیص انحراف جانبی مادرزادی ستون مهره

 
تست استاندارد تشخیصی برای معاینه این بیماران خم شدن به جلو است. وقتی بچه در حالت ایستاده به سمت جلو خم میشود پزشک معالج راحتتر عدم تقارن در دو طرف تنه را میبیند. پزشک ارتوپد از انواع روش های تصویربرداری مثل رادیوگرافی ساده، سی تی اسکن، ام آر آی و سونوگرافی برای تشخیص و بررسی وضعیت بیمار استفاده میکند.


درمان اسکولیوز مادرزادی ستون فقرات

 برای تعیین نوع درمان، پزشک ارتوپد به نوع اسکولیوز، شدت انحراف و وجود بیماری های همراه توجه میکند. اگر شدت قوس  ستون مهره کم باشد و پیشرفت نکند پزشک معمولاً فقط بیمار را تحت نظر میگیرد. هر 12-6 ماه یکبار از او عکس میگیرد و اگر دید بیماری پیشرفت میکند درمان مناسب را انجام میدهد وگرنه صبر میکند. فعالیت های بدنی شدت قوس ستون فقرات را افزایش نمیدهند و بچه میتواند آزادانه به فعالیت های بدنی روزانه و فعالیت های ورزشی و بازی بپردازد.
 بریس در درمان این نوع اسکولیوز معمولاً تاثیری ندارد واگر هم بکار رود برای کنترل قوس های جبرانی تشکیل شده است.
در بیمارانی که قوس ستون مهره آنها در حال افزایش است، قوس شدیدی دارند، تغییر شکل بزرگی در تنه دارند و در کسانی که به علت تغییر شکل ستون فقرات بر اثر فشار به ریشه های اعصاب دچار مشکلات عصبی شده اند پزشک جراح ارتوپد معمولاً تصمیم به جراحی میگیرد. انواع اعمال جراحی که برای این بیماران انجام میشوند عبارتند از :

210 3
 بیمار قبل بعد از جراحی

• جوش دادن مهره Spinal fusion : در این جراحی مهره هایی که مشکل دارند را به هم جوش میدهند تا بصورت یک مهره واحد درآیند و رشدشان متوقف شود.

• برداشتن مهره معیوب Hemivertebrae removal :
مهره ناقص برداشته شده و دو مهره دو طرف آن به هم جوش داده میشود.

• میله های دراز شونده Growing rod : میله هایی به مهره ها متصل میشود تا قوس کمر کم شود سپس هرچه بچه بزرگ تر میشود هر 8-6 ماه یک بار بیمار به اطاق عمل رفته و چون ستون فقرات درازتر شده است میله درازتری جایگزین میله قبلی میشود. در پایان بلوغ که رشد بیمار متوقف میشود میله دائمی گذاشته شده و مهره ها به هم جوش داده میشوند.


بازپروری بعد از جراحی

 معمولاً بیماران بعد از یک هفته از بیمارستان مرخص میشوند و ممکن است نیاز به پوشیدن بریس به مدت 4-3 ماه داشته باشند. بعد از بهبودی بیمار میتواند اغلب فعالیت های بدنی زا که قبل از جراحی انجام میداد انجام بدهدد.

   + فرزانه (ربابه)دریاباری - ۱:٠٧ ‎ب.ظ ; ۱۳٩٠/٦/۳٠

 

اسکولیوز مادرزادی انحراف جانبی ستون فقرات به علت یک نقص مادرزادی در مهره ها است. شیوع آن حدود یک در هر ده هزار تولد است. بعضی از این بیماران نقص های دیگر مادرزادی مثل مشکلات کلیه یا مثانه هم دارند. اسکولیوز ستون مهره گرچه در زمان تولد وجود دارد ولی گاهی تا وقتی بچه به سنین نوجوانی برسد تشخیص داده نمیشود. اسکولیوز مادرزادی از بیماری های مهم استخوان و مفاصل بوده و وظیفه تشخیص و درمان های جراحی و غیر جراحی بیمار مبتلا، به عهده پزشک ارتوپد است.


اسکولیوز مادرزادی یا انحراف جانبی ستون فقرات چه انواعی دارد

 این نوع اسکولیوز انواعی دارد که عبارتند از

210 1
 اسکولیوز مادرزادی

   • تشکیل ناقص مهره Incomplete formation of vertebrae : در این نوع, وقت مهره در زمان جنینی در حال درست شدن است ممکن است قسمتی از یک یا چند مهره درست نشود. مهره درست شده یک نیمه مهره یا Hemivertebrae است. این مهره به جای اینکه به شکل استوانه باشد به شکل یگ گوه است. و در محل همین مهره گوه ای شکل ستون مهره قوس بر میدارد. شدت این قوس با افزایش سن بچه بیشتر میشود. این تغییرات گاهی در یک مهره و گاهی در چند مهره ایجاد میشود. وقتی در چند مهره ایجاد شده و جته مهره های گوه ای شکل در خلاف جهت یکدیگر است ممکت است اثر یکدیگر را خنثی کرده و انحراف جانبی در ستون فقرات ایجاد نشود.

210 2
   • نقص در جدا شدن مهره ها failure of separation of vertebrae :
در زمان جنینی ستون فقرات ابتدا به شکل یک میله یا استوانه دراز است که بعداً قطعه قطعه Segmentation شده و هر قطعه یک مهره را تشکیل میدهد. اگر این جدایش یا قطعه قطعه شدن به درستی صورت نگیرد ممکن است دو یا چند مهره از کنار به هم متصل باقی بمانند. این اتصال بین مهره ها موجب میشد بعد از تولد مهره های به هم چسبیده از یک طرف زشد کرده و از طرفی که به هم متصل شده اند رشد نکنند. در این صورت با رشد بچه بتدریج مهره قوس برداشته و قوس آن شدیدتر میشود.

   • مخلوطی از دو حالت بالا ممکن است با هم دیده شود که موجب بروز قوس های شدیدی در ستون فقرات میشود. این بیماران معمولاً نیاز به عمل جراحی در سال های اولیه عمرشان دارند.

   • قوس های جبرانی Compensatory curves : وقتی در یک محل از ستون فقرات قوس جانبی ایجاد میشود معمولا برای اینکه تعادل تنه و سر روی ستون مهره حفظ شود معمولا بدن یک قوس دیگر در بالا یا پایین قوس اولیه و در خلاف جهت آن درست میکند تا اثر آن را خنثی کند. به این قوس های ثانویه قوس های جانبی میگویند.


علائم اسکولیوز مادرزادی

 این نوع از اسکولیوز غالباً در حین معاینه ایکه در بدو تولد به توسط پزشک انجام میشود کشف میگردد. اسکولیوز درد ندارد پس اگر زود تشخیص داده نشود ممکن است به رشد خودش ادامه دهد تا اینکه در سنین بالاتر و حتی در نوجوانی تشخیص داده شود. علائم اسکولیوز ستون مهره در بچه ها عبارتست از

   • یک شانه بالاتر از شانه دیکر است. از پشت که نگاه میکنیم یک استخوان کتف برجسته تر از دیگری است.
   • دنده ها در یک طرف برجسته ترند.
   • خط کمر در دو طرف نامتقارن هستند.
   • یک طرف لگن بالاتر از طرف دیگر است.
   • بچه معمولاً بیشتر به یک طرفف خمیده است.


تشخیص انحراف جانبی مادرزادی ستون مهره

 
تست استاندارد تشخیصی برای معاینه این بیماران خم شدن به جلو است. وقتی بچه در حالت ایستاده به سمت جلو خم میشود پزشک معالج راحتتر عدم تقارن در دو طرف تنه را میبیند. پزشک ارتوپد از انواع روش های تصویربرداری مثل رادیوگرافی ساده، سی تی اسکن، ام آر آی و سونوگرافی برای تشخیص و بررسی وضعیت بیمار استفاده میکند.


درمان اسکولیوز مادرزادی ستون فقرات

 برای تعیین نوع درمان، پزشک ارتوپد به نوع اسکولیوز، شدت انحراف و وجود بیماری های همراه توجه میکند. اگر شدت قوس  ستون مهره کم باشد و پیشرفت نکند پزشک معمولاً فقط بیمار را تحت نظر میگیرد. هر 12-6 ماه یکبار از او عکس میگیرد و اگر دید بیماری پیشرفت میکند درمان مناسب را انجام میدهد وگرنه صبر میکند. فعالیت های بدنی شدت قوس ستون فقرات را افزایش نمیدهند و بچه میتواند آزادانه به فعالیت های بدنی روزانه و فعالیت های ورزشی و بازی بپردازد.
 بریس در درمان این نوع اسکولیوز معمولاً تاثیری ندارد واگر هم بکار رود برای کنترل قوس های جبرانی تشکیل شده است.
در بیمارانی که قوس ستون مهره آنها در حال افزایش است، قوس شدیدی دارند، تغییر شکل بزرگی در تنه دارند و در کسانی که به علت تغییر شکل ستون فقرات بر اثر فشار به ریشه های اعصاب دچار مشکلات عصبی شده اند پزشک جراح ارتوپد معمولاً تصمیم به جراحی میگیرد. انواع اعمال جراحی که برای این بیماران انجام میشوند عبارتند از :

210 3
 بیمار قبل بعد از جراحی

• جوش دادن مهره Spinal fusion : در این جراحی مهره هایی که مشکل دارند را به هم جوش میدهند تا بصورت یک مهره واحد درآیند و رشدشان متوقف شود.

• برداشتن مهره معیوب Hemivertebrae removal :
مهره ناقص برداشته شده و دو مهره دو طرف آن به هم جوش داده میشود.

• میله های دراز شونده Growing rod : میله هایی به مهره ها متصل میشود تا قوس کمر کم شود سپس هرچه بچه بزرگ تر میشود هر 8-6 ماه یک بار بیمار به اطاق عمل رفته و چون ستون فقرات درازتر شده است میله درازتری جایگزین میله قبلی میشود. در پایان بلوغ که رشد بیمار متوقف میشود میله دائمی گذاشته شده و مهره ها به هم جوش داده میشوند.


بازپروری بعد از جراحی

 معمولاً بیماران بعد از یک هفته از بیمارستان مرخص میشوند و ممکن است نیاز به پوشیدن بریس به مدت 4-3 ماه داشته باشند. بعد از بهبودی بیمار میتواند اغلب فعالیت های بدنی زا که قبل از جراحی انجام میداد انجام بدهدد.

   + فرزانه (ربابه)دریاباری - ۱:٠٧ ‎ب.ظ ; ۱۳٩٠/٦/۳٠

 

اسکولیوز مادرزادی انحراف جانبی ستون فقرات به علت یک نقص مادرزادی در مهره ها است. شیوع آن حدود یک در هر ده هزار تولد است. بعضی از این بیماران نقص های دیگر مادرزادی مثل مشکلات کلیه یا مثانه هم دارند. اسکولیوز ستون مهره گرچه در زمان تولد وجود دارد ولی گاهی تا وقتی بچه به سنین نوجوانی برسد تشخیص داده نمیشود. اسکولیوز مادرزادی از بیماری های مهم استخوان و مفاصل بوده و وظیفه تشخیص و درمان های جراحی و غیر جراحی بیمار مبتلا، به عهده پزشک ارتوپد است.


اسکولیوز مادرزادی یا انحراف جانبی ستون فقرات چه انواعی دارد

 این نوع اسکولیوز انواعی دارد که عبارتند از

210 1
 اسکولیوز مادرزادی

   • تشکیل ناقص مهره Incomplete formation of vertebrae : در این نوع, وقت مهره در زمان جنینی در حال درست شدن است ممکن است قسمتی از یک یا چند مهره درست نشود. مهره درست شده یک نیمه مهره یا Hemivertebrae است. این مهره به جای اینکه به شکل استوانه باشد به شکل یگ گوه است. و در محل همین مهره گوه ای شکل ستون مهره قوس بر میدارد. شدت این قوس با افزایش سن بچه بیشتر میشود. این تغییرات گاهی در یک مهره و گاهی در چند مهره ایجاد میشود. وقتی در چند مهره ایجاد شده و جته مهره های گوه ای شکل در خلاف جهت یکدیگر است ممکت است اثر یکدیگر را خنثی کرده و انحراف جانبی در ستون فقرات ایجاد نشود.

210 2
   • نقص در جدا شدن مهره ها failure of separation of vertebrae :
در زمان جنینی ستون فقرات ابتدا به شکل یک میله یا استوانه دراز است که بعداً قطعه قطعه Segmentation شده و هر قطعه یک مهره را تشکیل میدهد. اگر این جدایش یا قطعه قطعه شدن به درستی صورت نگیرد ممکن است دو یا چند مهره از کنار به هم متصل باقی بمانند. این اتصال بین مهره ها موجب میشد بعد از تولد مهره های به هم چسبیده از یک طرف زشد کرده و از طرفی که به هم متصل شده اند رشد نکنند. در این صورت با رشد بچه بتدریج مهره قوس برداشته و قوس آن شدیدتر میشود.

   • مخلوطی از دو حالت بالا ممکن است با هم دیده شود که موجب بروز قوس های شدیدی در ستون فقرات میشود. این بیماران معمولاً نیاز به عمل جراحی در سال های اولیه عمرشان دارند.

   • قوس های جبرانی Compensatory curves : وقتی در یک محل از ستون فقرات قوس جانبی ایجاد میشود معمولا برای اینکه تعادل تنه و سر روی ستون مهره حفظ شود معمولا بدن یک قوس دیگر در بالا یا پایین قوس اولیه و در خلاف جهت آن درست میکند تا اثر آن را خنثی کند. به این قوس های ثانویه قوس های جانبی میگویند.


علائم اسکولیوز مادرزادی

 این نوع از اسکولیوز غالباً در حین معاینه ایکه در بدو تولد به توسط پزشک انجام میشود کشف میگردد. اسکولیوز درد ندارد پس اگر زود تشخیص داده نشود ممکن است به رشد خودش ادامه دهد تا اینکه در سنین بالاتر و حتی در نوجوانی تشخیص داده شود. علائم اسکولیوز ستون مهره در بچه ها عبارتست از

   • یک شانه بالاتر از شانه دیکر است. از پشت که نگاه میکنیم یک استخوان کتف برجسته تر از دیگری است.
   • دنده ها در یک طرف برجسته ترند.
   • خط کمر در دو طرف نامتقارن هستند.
   • یک طرف لگن بالاتر از طرف دیگر است.
   • بچه معمولاً بیشتر به یک طرفف خمیده است.


تشخیص انحراف جانبی مادرزادی ستون مهره

 
تست استاندارد تشخیصی برای معاینه این بیماران خم شدن به جلو است. وقتی بچه در حالت ایستاده به سمت جلو خم میشود پزشک معالج راحتتر عدم تقارن در دو طرف تنه را میبیند. پزشک ارتوپد از انواع روش های تصویربرداری مثل رادیوگرافی ساده، سی تی اسکن، ام آر آی و سونوگرافی برای تشخیص و بررسی وضعیت بیمار استفاده میکند.


درمان اسکولیوز مادرزادی ستون فقرات

 برای تعیین نوع درمان، پزشک ارتوپد به نوع اسکولیوز، شدت انحراف و وجود بیماری های همراه توجه میکند. اگر شدت قوس  ستون مهره کم باشد و پیشرفت نکند پزشک معمولاً فقط بیمار را تحت نظر میگیرد. هر 12-6 ماه یکبار از او عکس میگیرد و اگر دید بیماری پیشرفت میکند درمان مناسب را انجام میدهد وگرنه صبر میکند. فعالیت های بدنی شدت قوس ستون فقرات را افزایش نمیدهند و بچه میتواند آزادانه به فعالیت های بدنی روزانه و فعالیت های ورزشی و بازی بپردازد.
 بریس در درمان این نوع اسکولیوز معمولاً تاثیری ندارد واگر هم بکار رود برای کنترل قوس های جبرانی تشکیل شده است.
در بیمارانی که قوس ستون مهره آنها در حال افزایش است، قوس شدیدی دارند، تغییر شکل بزرگی در تنه دارند و در کسانی که به علت تغییر شکل ستون فقرات بر اثر فشار به ریشه های اعصاب دچار مشکلات عصبی شده اند پزشک جراح ارتوپد معمولاً تصمیم به جراحی میگیرد. انواع اعمال جراحی که برای این بیماران انجام میشوند عبارتند از :

210 3
 بیمار قبل بعد از جراحی

• جوش دادن مهره Spinal fusion : در این جراحی مهره هایی که مشکل دارند را به هم جوش میدهند تا بصورت یک مهره واحد درآیند و رشدشان متوقف شود.

• برداشتن مهره معیوب Hemivertebrae removal :
مهره ناقص برداشته شده و دو مهره دو طرف آن به هم جوش داده میشود.

• میله های دراز شونده Growing rod : میله هایی به مهره ها متصل میشود تا قوس کمر کم شود سپس هرچه بچه بزرگ تر میشود هر 8-6 ماه یک بار بیمار به اطاق عمل رفته و چون ستون فقرات درازتر شده است میله درازتری جایگزین میله قبلی میشود. در پایان بلوغ که رشد بیمار متوقف میشود میله دائمی گذاشته شده و مهره ها به هم جوش داده میشوند.


بازپروری بعد از جراحی

 معمولاً بیماران بعد از یک هفته از بیمارستان مرخص میشوند و ممکن است نیاز به پوشیدن بریس به مدت 4-3 ماه داشته باشند. بعد از بهبودی بیمار میتواند اغلب فعالیت های بدنی زا که قبل از جراحی انجام میداد انجام بدهدد.

   + فرزانه (ربابه)دریاباری - ۱:٠٧ ‎ب.ظ ; ۱۳٩٠/٦/۳٠