زبان جغرافیایی
گاهی روی زبان نوزاد لکه های قرمز، سفید یا رنگ پریده ای دیده می شود که بی شباهت به نقشه های جغرافیایی نیست. این لکه ها درواقع تغییراتی است که در پرزهای روی زبان رخ داده و گاهی ممکن است کمرنگتر، پررنگتریا سفید شده ویا به آهستگی تغییرمکان دهند. همچنین گاهی برای چند هفته به کلی ناپدید شده و پس از مدتی دوباره ظاهر شوند. این لکه ها در هنگام تب یا بیماریهای عفونی بیشتر دیده می شوند و نباید با برفک یا آفت اشتباه شوند. در والدین نوزاد نیز ممکن است سابقه ای از چنین حالتی وجود داشته و یا در حال حاضر نیز وجود داشته باشد. زبان جغرافیایی هیچگونه خطری برای نوزاد نداشته و نیازی به درمان نیز ندارد.

 

   + فرزانه (ربابه)دریاباری - ٢:٠٩ ‎ب.ظ ; ۱۳٩۱/۸/٢٧