برخی بیماری ها
نورولوژیک که  از نظر روانشناسی اهمیت دارند

 

عقب ماندگی
ذهنی

عقب ماندگی یعنی تاخیر
در مراحل رشد و تکامل جسمی و ذهنی ، به نحوی که در فعالیتهای معمول و متناسب با سن
طفل ایجاد اختلال نماید و به علل گوناگونی می تواند بروز کند .

علل عقب ماندگی
ذهنی

1-      عفونت
مغزی : در دوران جنینی ( بخصوص سرخچه ، توکسوپلاسموز ، ویروس سیتو مگالیک . یا پس
از تولد ( آنسفالیتها و مننژیت ها )

2-      مسمومیت مغزی : در دوران چنینی یا پس از تولد
،

3-      ضایعات
فیزیک مغزی : قبل از تولد ، موقع تولد یا پس از تولد

4-      خفگی
هنگام تولد

5-      ضایعات
متابولیک : اختلال متابولیسم مواد آلی ، اختلال غدد داخلی بخصوص
تیروئید

6-      اختلالات تغذای

7-      ضایعات
تومورال مغزی

8-      اختلالات مغزی مادرزادی مغز

9-      علل
اجتماعی – خانوادگی و روانی

 

عواملی که باعث افزایش
احتمال عقب ماندگی می شوند عبارتند از :

الف - والدین : 1-
خویشاوندی والدین ، 2- سن مادر ( کمتر از 16 سال و بیشتر 35 سال ) . 3- مادرانی که
سابقه سقط جنین و مرگ جنین دارند  4- مادرانی که دچار بیماری هستند ( افزایش فشار
خون ، نفریت ،  دیابت ، فلبیت ، بیماریهای تیروئید ، اعتیاد به مواد مخدر ، توکسو
پلاسموز ، عقب ماندگی ذهنی ، توکسمی حاملگی ) .

 

ب - در نوزادان 1-
نوزادانی که زوتر از موعد متولد می شوند 2- دو قلوها و چند قلوها 3- نوزادانی که
هنگام تولد کبودی داشته اند 4 – تولد با پا یا باسن یا پهلو 5- نوزادانی که برای
تولد احتیاج به استفاده از فورسپس داشته اند 6- نوزادانی که احتیاج به انکوباتور یا
اکسیژن داشته اند . 7- نوزادانی که پس از تولد اشکال در گریه کردن یا مکیدن داشته
اند . 9- تشنج پس از تولد .

/ 0 نظر / 8 بازدید