شایع ترین علل آب مروارید در کودکان عفونت های داخل رحمی ، اختلالات متابولیک و سندرمهای ارثی می باشد. یک سوم آب مروارید در کودکان تک گیر است و با هیچ یک از بیماریهای سیستمیک یا چشمی ارتباط ندارد. اگر چه، ممکن است جهش خود به خودی منجر به آب مروارید در کودکان شود. بیش از23 درصد از آب مروارید مادرزادی زمینه ارثی(فامیلیال) دارند. بیشترین نوع انتقال اتوزوم غالب با نفوذ کامل است. آب مروارید ارثی احتمال دارد به صورت آب مروارید کامل،آب مروارید قطبی ، آب مروارید تیغه ای ، یا کدورت هسته ای ظاهر شود. تمام اعضاءخانواده کودک باید معاینه شوند.

علل عفونی شامل سرخجه (شایع ترین)،سرخک آبله مرغان، سیتومگالوویروس، هرپس سیمپلکس، هرپس زوستر، فلج اطفال، آنفلولانزا، ویروس اپستین برر ، سیفیلیس،و توکسوپلاسموز می باشد.

علل تعداد معدودی از کودکان با آب مروارید به دنیا می آیند.در بسیاری از این بیماران، هیچ دلیل خاصی یافت نمی شود.ممکن است آب مروارید مادرزادی همراه با :

· سندرم کوندری پلازی

/ 0 نظر / 4 بازدید