اتیسم یکی از اختلالات نافذ رشد است که مردم کودکان مبتلا به این اختلال را به عنوان کودک ( در خود فرورفته می شناسند . علایم این اختلال تا قبل از سه سالگی بروز می کند و شامل موارد زیر است:1- تخریب کیفی در تعامل اجتماعی ( لازم است حداقل 2 مورد از موارد زیر را داشته باشد1-1 تخریب بارز در رفتارهای  غیر کلامی مثل نگاه چشم در چشم ، حالت چهره ، وضعیت اندامی ،و حالات تنظیم کننده تعامل اجتماعی2-1 ناتوانی در برقراری رابطه با همسالان 3-1 فقدان جستجوی خود انگیخته برای مشارکت در لذات، علایق و... با سایر افراد .4-1 فقدان تقابل هیجانی – اجتماعی 2- تخریب کیفی در برقراری رابطه کلامی  (با حداقل یکی از موارد زیر 1-2 تاخیر یا فقدان کامل رشد زبانی (بدون تلاش برای جبران آن از راههای دیگر مثل ژست ها یا حالات چهره  2-2 در افرادی که تکلم کافی دارند ، تخریب بارز در توانایی شروع یا ادامه مکالمه با دیگران 3-2 استفاده قالبی یا تکراری از زبان4-2 فقدان بازیهای نماد ین یا بازی های تقلیدی متناسب با سن3- الگوهای محدود و تکراری و قالبی در رفتار ، علایق و فعایت ها (حداقل یکی از موارد زیر 1-3 اشتغال ذهنی مفرط با یک یا چند الگوی کلیشه ای و محدود علاقه 2-3 چسبندگی ظاهرا انعطاف ناپذیر به برخی عادات و آداب  بی فایده 3-3 ادا و اطوار تکراری و قالبی (مثل پیچش دست – حرکاتی شبیه بال زدن – تکان دادن انگشتان و... 4-3 اشتغال ذهنی مداوم با اجزا و اشیاء ....

فقدان تقابل هیجانی – اجتماعی
 
1. تخریب کیفی در برقراری رابطه کلامی (با حداقل یکی از موارد زیر 1-2 تاخیر یا فقدان کامل رشد زبانی (بدون تلاش برای جبران آن از راههای دیگر مثل ژست ها یا حالات چهره
2. در افرادی که تکلم کافی دارند ، تخریب بارز در توانایی شروع یا ادامه مکالمه با دیگران  
3. استفاده قالبی یا تکراری از زبان
4. فقدان بازیهای نماد ین یا بازی های تقلیدی متناسب با سن
5. الگوهای محدود و تکراری و قالبی در رفتار ، علایق و فعایت ها (حداقل یکی از موارد زیر 1-3 اشتغال ذهنی مفرط با یک یا چند الگوی کلیشه ای و محدود علاقه 
6. چسبندگی ظاهرا انعطاف ناپذیر به برخی عادات و آداب بی فایده 3-3 ادا و اطوار تکراری و قالبی (مثل پیچش دست – حرکاتی شبیه بال زدن – تکان دادن انگشتان و... 
7. اشتغال ذهنی مداوم با اجزا و اشیاء 

/ 0 نظر / 3 بازدید