دانه های سفید روی لثه
در روی لثه برخی نوزادان یک تا چند برجستگی کوچک یا دانه های سفیدرنگ ومحکمی دیده می شود که برخی مادران گمان می کنند که اینها دندان هستند. این دانه های سفید در واقع کیسه های توپر وسفتی هستند که هیچ آسیبی به لثه نرسانده واگرچه ممکن است که با دندانهایی که ماهها بعد قرار است از همان قسمت لثه روییده شوند بی ارتباط نباشند (زیرا پس از درآمدن دندان از آن قسمت از بین می روند) اما خود دندان نیستند. به این دانه ها نباید کاری داشت و نباید آنها را دستکاری کرد. همچنین حاوی هیچ آلودگی نیز نبوده و نیاز به آنتی بیوتیک نیز ندارند.

دانه های سفید روی لوزه ها
گاهی روی لوزه ی نوزادان نقاط سفید رنگ بسیار کوچکی دیده می شود که این نقاط حاوی چرک نبوده و اصولاً گلوی نوزادان و شیرخواران کوچک حداقل تا چند ماه نخست پس از تولد هرگز چرک نخواهد کرد. این نقاط سفیدرنگ در واقع ترشحات عادی این غدد لمفاوی بوده و یا باقیمانده شیردلمه شده هستند ومی بایست طبیعی تلقی شوند. این دانه ها به هیچ نوع درمانی از جمله آنتی بیوتیکها نیازمند نبوده و خود نیز پس از مدت کوتاهی ازبین می روند.

برفک دهان وزبان
گاهی روی زبان وقسمت داخلی گونه ها وسقف دهان نوزاد را دانه های سفیدرنگی می پوشاند که همان برفک دهان می باشد. برفک زبان ودهان برخلاف آستریا پوشش شیر محدود به روی زبان نیست. برفک گاهی ممکن است از عمق دهان نیز پایینتر رفته وبه حدود مری برسد. علت برفک دهان نوعی قارچ است که نامش کاندیدا می باشد این قارچ گاهی بطور معمول در هوا و دهان افراد وجود داشته و لزوماً بیماریزا محسوب نمی شود. دهان نوزاد که همواره سرشار از ماده مغذی شیر می باشد محیط مناسبی برای این قارچ محسوب شده و منشاء این قارچ نیز معمولاً کانال زایمانی مادر می باشد. جهت درمان برفک دهانی نوزادان با صلاحدید پزشک متخصص کودکان می توان از داروهای ضدقارچ استفاده نمود. گاهی ممکن است همین قارچ کاندیدا قسمتهایی از پوست نوزاد در ناحیه پوشک را نیز آلوده کند که دراین حالت پوست این ناحیه قرمزی براق پیدا کرده و در اطراف این پوست قرمز و ملتهب نیز دانه هایی قرمزرنگ بروز می کند؛ که با مراجعه به پزشک باید به درمان این حالت اقدام نم

/ 0 نظر / 13 بازدید