چه واکسنهایی و در چه زمانهایی باید برای کودک تزریق شود؟

برنامه واکسیناسیون کشوری ایران برای کودکان از بدو تولد بصورت زیر تعیین شده است:

زمان تجویز ب ث ژ قطره خوراکی فلج اطفال هپاتیت سه گانه (دیفتری، کزاز، سیاه سرفه) MMR بدو تولد ü ü ü     2 ماهگی   ü ü ü   4 ماهگی   ü   ü   6 ماهگی   ü ü ü   یک سالگی         ü 18 ماهگی   ü   ü   4 تا 6 سالگی   ü   ü ü

/ 0 نظر / 4 بازدید