ارتباط مرگ نوزادان در خواب با باکتری ها

پزشکان یک قدم به درک علل مرگ درخواب بعضی از نوزادان نزدیک تر شدند.


به گزارش سلامت نیوز به نقل از روزنامه گاردین در اینترنت در تحقیقی ده ساله در این باره در بیمارستانی در شهر لندن محققان دریافتند ارتباطی بین این نوع مرگ و عفونت های باکتریایی وجود دارد.
در حال حاضر آنها می گویندهنوز اطمینان صد درصدی به وجود این ارتباط ندارند و نمی دانند که مرگ نوزادانی که در خواب مرده اند به علت عفونت باکتری بوده یا نه ؛ ولی بررسی ها شک آنها را تقویت کرده است .
پژوهشگران می گویند ارتباطی بین این مرگ ها و باکتری هایی از قبیل استافیلوکوک و چند نوع دیگر از باکتری ها ممکن است وجود داشته باشد.
در سال 2005 تنها در انگلیس 268 مورد مرگ در خواب نوزادان گزارش شد.
پزشکان توصیه می کنند برای اجتناب از این نوع مرگ ، والدین باید نوزادان را به پشت بخوابانند و از استعمال دخانیات هم خودداری کنند.
والدین نباید نوزادان را روی تختی که خود استفاده می کنند بخوابانند
/ 0 نظر / 3 بازدید