افزایش بیلیروبین اعم از مستقیم یا ‌غیرمستقیم در نوزاد

تشخیص مشاهده بالینی زردی ، معمول ترین روش می باشد.

علائم خطر تسریع در ارزیابی و درمان در صورت وجود هریک از علائم ذیل : • سابقه فامیلی بیماری همولیتیک • استفراغ ، بیحالی ، تب • کاهش قدرت مکیدن • گریه high pitch • ادرار تیره ، مدفوع روشن

ارزیابی : در موارد ذیل o مقدار بیلیروبین بند ناف مساوی یا بیشتر از 4 میلیگرم درصد (درصورت شک به ناسازگاری Rh) o شروع زردی در 24 ساعت اول زندگی o زردی قابل رویت در نوزادان نارس o مقدار بیلیروبین • بیشتر از 8 میلیگرم درصد در 24 ساعت اول • بیشتر از 10 میلیگرم درصد در 36 ساعت اول • بیشتر از 12 میلیگرم درصد در 48 ساعت اول • بیشتر از 16 میلیگرم درصد از روز سوم به بعد o افزایش بیلیروبین بیشتر از 5 میلیگرم درصد در 24 ساعت o افزایش بیلیروبین بیشتر از 5/. میلیگرم درصد در ساعت ، با 6 ساعت فاصله o تداوم زردی نوزاد بعد از روز چهاردهم

آزمایشات • (1)گروه خون و Rh مادر و نوزاد • بیلیروبین ( مستقیم وغیرمستقیم ) • CBC, Retic • آنزیم G6 PD • کومبس مستقیم(احتمال ناسازگاریABO ، تکرار در صورت منفی بودن نوبت اول )

زردی طول کشیده تداوم زردی بعد از 2 هفته درنوزادان ترم و بعد از 3 هفته در نوزادان نارس ارزیابی از نظر گروه خون و Rh مادر ونوزاد بیلیروبین ( مستقیم و غیرمستقیم) انجامCBC,Retic آنزیم G6PD تست های تیروئید (T4,TSH ) کامل وکشت ادرار مواد احیاء کننده ادرار

درمان نوزادان ترم و نزدیک به ترم ( وزن تولد بیشتر از 2500 گرم )

سن نوزاد بیلیروبین ( میلیکرم درصد) فتوتراپی تعویض خون 24 - 0 ساعت ویزیت فوری فوق تخصص نوزادان یا متخصص اطفال 48-25 ساعت 12≥ *(18) 20 ≥ 72-49 ساعت 15 ≥ (20) 25 ≥ بعد از روز سوم 16 ≥ (20) 25 ≥

ـــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــ * اعداد داخل پرانتز درنوزادان پرخطر مانند: نوزاد دارای بیماری همولیتیک ( هموگلوبین پائین ورتیکولوسیت بالا ) ، عفونت ، هیپوگلیسمی ، هیپوترمی و ........ منظور شود.

نوزادان نارس ( وزن تولد کمتر از 2500 گرم )

B.WT وزن تولد بیلیروبین ( میلیگرم درصد) سالم بیمار فتوتراپی تعویض خون فتوتراپی تعویض خون 1000< گرم 7-5 100/ وزن تولد 5-4 100/ وزن تولد 1500-1001 گرم 10-7 16-13 8-6 14-10 2000- 1501 گرم 12-10 18-16 10-8 16-14 2500- 2001 گرم 15-12 20- 18 12-10 18-16

نکات مهم • سطح بالاتر بیلیروبین در جدول برای نوزادان SGA است. • کسر کردن بیلیروبین مستقیم در صورتی که بیشتر از 50% کل بیلروبین باشد. • در زردی ناشی ازشیرمادر، توصیه به شیردهی مکرر (12-8 بار در شبانه روز) وعدم استفاده ازآب ،آب قند، سرم قندی وشیرخشک . • تداوم تغذیه با شیرمادر درصورت فتوتراپی

/ 0 نظر / 3 بازدید