سفیدی روی زبان
زبان نوزاد که در ابتدا قرمز است به سرعت و در عرض چند روز اول پس از تولد ممکن است سفید شود. این رنگ یا درحقیقت غشاء سفیدرنگی که روی زبان کشیده می شود؛ ناشی از نفوذ و رسوب ترکیبات سفید رنگ شیر در عمق پرزهای روی زبان است که پاک کردن آن چندان ساده نیست.خصوصیت این پوشش آن است که اصلاً مزاحم شیرخوردن نوزاد نبوده و فقط به سطح روی زبان محدود شده و آثاری از آن روی سقف دهان یا سطح داخلی گونه ها وجود ندارد. این لایه که پس از مدتی درنزد برخی نوزادان بطور چشمگیری ضخیمتر نیز می شود لایه ی شیر یا آسترشیر نامیده شده و ممکن است گاهی تا پایان دروه شیرخوارگی نیز دیده شود.

 

/ 0 نظر / 4 بازدید