اختلال بیان نوشتاری

این اختلال نیز در گروه اختلال یا دگیری قرار می گیرد وبه نقص جدی در مهارتها ی مربوط به نوشتن اشاره می کند . و به شکل نارسا یا بد خط نویسی ، اختلال در املاء نویسی و اختلال در انشاء نویسی دیده می شود . البته برای این کودکان خصوصا آنهایی که بیشتر در گروه نارسا نویسی قرار می گیرند اصطلاح دیس گرافی را نیز بکارمی برند . این اختلال بیشتر بصورت اشتباههای دستوری  نقطه گذاری در جمله ها ، جمله بندی ضعیف ، اشتباههای متعدد املایی ( شامل جا انداختن کلمه یا حرف ، جابجا کردن حروف ، تمیز حروف مشابه ، اشتباه در حروف عربی و ... ) و دستخط بسیار بد مشخص می شود . این مشکلات به حدی است که باعث اختلال در پیشرفت تحصیلی در زندگی روزمره مستلزم مهارتهای نوشتاری می شود وبه نقص حسی و عدم امکانات آموزشی نیز مربوط می شود .

 

ملاک های تشخیص :

الف ) مهارتهای نوشتاری که به کمک آزمونهای استاندارد شده فردی ( ویا سنجش کارکردی مهارتهای نوشتاری ) تعیین شده است ، با در نظر گرفتن سن تقویمی ، هوش اندازه گیری شده و تحصیلات متناسب باسن فرد به میزان قابل ملاحظه ای پایین تر از حد انتظار است .

 

ب : اختلال در ملاک الف برپیشرفت تحصیلی یا فعالیت های روزمره که نیاز به انشای متن های نوشتاری دارد ( مانند نوشتن جمله های درست دستوری و پاراگراف ها ی منظم ) به طور چشمگیری تاثیر می گذارد .

 

ج : اگر یک نقیصه حسی وجود داشته باشد ، مشکلات مهارتهای نوشتاری معمولا برمشکلات همراه با آن نقیصه افزوده می شود .

تذکر کدگذاری: اگر یک حالت طبی عمومی (مثلاً نورولوژیکی) یا نقص حسی وجود داشته باشد، آن را روی محور سه کدگذاری کنید

/ 0 نظر / 3 بازدید