بعضی از محققان معتقدند که قنداق کردن - یعنی نوعی پیچاندن کودک در ملافه یا پارچه – در پیشگیری از سندرم مرگ ناگهانی کودک موثر است زیرا کمک می کند که کودک راحت تر به پشت بخوابد. (اگر نوزاد هنگام خواب از جا می پرد، حرکات بدنش او را بیدار خواهد کرد؛ قنداق کردن این حرکات را محدود می سازد و به او احساس امنیت می دهد). از طرف دیگر بعضی معتقدند که قنداق کردن می تواند درجه حرارت را بالا برد. بنابراین اگر شما نوزاد را قنداق می کنید از ملافه نازک استفاده کنید و دقت کنید اتاق زیاد گرم نباشد و البته هرگز کودکی را که قنداق شده است روی شکم نخوابانید.

/ 0 نظر / 4 بازدید