کاردرمانی یکی از شاخه‌های مهم توانبخشی است که بر توسعه مهارت‌های پایه‌ای و اساسی افراد با سندرم داون در تمام گستره‌های زندگی متمرکز است. تراپیست کاردرمان در هر مرحله از گسترة زندگی، به افراد مبتلا به سندرم داون خدماتی را ارائه می‌دهد. این خدمات عبارتند از: ـ مهارت‌های خود یاری ـ مهارت‌های مرتبط با تکالیف مدرسه ـ مهارت‌های حسی ـ حرکتی و ادراکی ـ حرکتی - مهارت‌های بازی و اوقات فراغت ـ مهارت‌های مرتبط با توانبخشی پیش‌حرفه‌ای و حرفه‌ای

دوران نوزادی: خدمات کاردرمانی معطوف به تسهیل سیر رشد حرکتی ( Milestons ) ، بهبود روابط عاطفی نوزاد با مادر و دیگران، کمک به رشد مهارت‌های حرکتی ـ دهانی و مهارت‌های مربوط به خوردن، تسهیل رشد حرکات ریز و درشت و توسعه مهارت‌های حسی ـ حرکتی آن‌هاست. دوران نوپایی و پیش‌دبستانی: تسهیل رشد مهارت‌های حرکتی ظریف (Fine) ، بهبود مهارت‌های خودیاری، توسعه مهارت‌های ادراکی و نیل به استقلال شخصی از اولویت‌های مورد نظر کاردرمانی است. دوران دبستان: تسهیل مهارت‌های حرکتی ظریف مورد نیاز در کلاس، تسهیل مهارت‌های خودیاری مربوط به مدرسه و خانه، بهبود یکپارچگی حسی، بهبود مهارت‌های ادراکی ـ حرکتی، بهبود مهارت‌های شناختی و بهبود توجه و تمرکز از اولویت‌های کاردرمانی در کودکان مبتلا به سندرم داون است. در سنین بعد از مدرسه و بزرگسالی: توانایی در پذیرش مسئولیت‌های اجتماعی، توانایی برقراری روابط سالم و سودمند با دیگران، توسعه مهارت‌های پیش‌حرفه‌ای و حرفه‌ای و توسعه مهارت‌های حرکتی ظریف مرتبط با کار از اولویت‌های کاردرمانی با افراد با سندرم داون است. تراپیست کاردرمانی برای کمک به افراد مبتلا به سندرم داون بر حسب نیاز از رویکردهای ادراکی‌ ـ حرکتی، حسی ـ حرکتی، شناختی، یکپارچگی حسی، رشد و تکامل عصبی، بازی درمانی، هنردرمانی، رفتار درمانی و سایر روش‌های معمول در توانبخشی بهره می‌گیرد.

/ 0 نظر / 3 بازدید