تاولهای ناشی از مکیدن
تاولهای منفرد یا متعددی در اندامهای فوقانی نوزادان درهنگام تولد ممکن است دیده شود که بنظر می رسد در اثر مکیدن شدید آن محل در هنگام زندگی جنینی داخل رحم ایجاد شده باشد. محلهای شایع این تاولها عبارت است از سطح خارجی ساعد، شست دست و انگشت سبابه. این تاولها بدون گذاشتن اثری از خود به سرعت بهبود می یابند.

بالشتکها یا تکمه های ناشی از مکیدن
در قسمت وسط لب بالایی نوزاد ممکن است بلافاصله پس از تولد یا چند روزی بعد از آن، تکمه ها یا برجستگیهای کوچکی توجه معاینه کننده را به خود جلب کند که این برجستگیها اصطلاحاً بالشتک یا تکمه مکیدن نامیده شده و به علت مکیدن مایع آمنیوتیک یا مکیدن دستها در داخل رحم و یا شیرخوردن مکرر پس از تولد به وجود می آید. این تکمه ها باعث می شود که لبها برای مکیدن شیر قدرت و کارایی بیشتری پیدا کنند. پس از مدت کوتاهی که از تولد می گذرد؛ روی لبهای پایینی نیز برجستگیهای متعدد شیری رنگ مشابهی در اغلب نوزادان مشاهده می شود که به دلیل مکیدن ایجاد شده و اصلاً نگران کننده نمی باشند. با بزرگتر شدن نوزاد این تکمه ها پوسته پوسته شده و از لب جداشده و می افتند.

 

/ 0 نظر / 5 بازدید