مشکلات املاء نویسی

اختلال املاء  نویسی در مجموعه ی اختلال خواندن قرار می گیرد. مشکلاتی که در این اختلال مشاهده می شود به شرح زیر می باشد .

 

ناتوانی در نوشتن حروف : برخی از کودکان در یادگیری شکل نوشتاری حروف مشکل دارند و ممکن است حتی نتوانند شکل حرف را کپی کنند.

اشتباه نوشتن حروف : حروف را اشتباه می نویسد مثلا  ب را  د   می نویسد.

 

تمیز حروف : حروف شبیه به هم را تشخیص نمی دهد  مثلا ح و خ   ب و پ   ت و ث   در این صورت تمیز دیداری مشکل دارد . یا س و ز    ب و د   که مشکل در تمییز شنیداری است  .

 

حذف حروف و کلمات : برخی حروف یک کلمه و یا حروف اضافه ، ربط و یا آخر فعل یا اسم  را حذف می کند  سارا         سا ا                   آمدند        آمدن

 

حروف عربی : برخی صداهایی که با دو یا سه نوع حرف نوشته می شود تشخیص نمی دهد با کدام حرف باید نوشته شود و غالبا اشتباه می کند  .

مریض         مریز             منظور        منزور           صابون        سابون

 

استثناها : مثلا   خواب را می نویسد   خاب  .    کبری  را می نویسد  کبرا . اردک  را می نویسد  اوردک

 

حذف یا جابجایی در سرکش و تشدیدها و یا کم و زیاد کردن دندانه ها :

گرگ              کرک 

 

جابجایی نقطه ها ( مربوط به توجه )   ت      ب          ج        خ

 

معکوس نویسی                      

 

وارونه نویسی

 

مشکل در ترکیب حروف  (ب و ا )را می نویسد ولی  (بابا) را نمی تواند بنویسد .

 

توالی : کودک حروف را می شناسد ولی هنگام نوشتن کلمات در توالی حروف مشکل دارد مثلا ندارد را دندار می نویسد .

 

سرعت : سرعت نوشتن کودک  کم است و معمولا از دیگران جا می ماند و این امر باعث جا انداختن کلمات می شود .

/ 0 نظر / 5 بازدید