# عواملی_که_در_دوران_بارداری_بر_روی_جنین_اثر_دارد
عواملی که در دوران بارداری بر روی جنین اثر دارد عبارتند از : ۱- بیماریهای مادر … سفلیس ،‌بیماری سرخجه ... ادامه مطلب
/ 0 نظر / 12 بازدید
عواملی که در دوران بارداری بر روی جنین اثر دارد عبارتند از : ۱- بیماریهای مادر … سفلیس ،‌بیماری سرخجه ... ادامه مطلب
/ 0 نظر / 14 بازدید