در مراقبت از کودک مبتلا به حملات تشنجی چه باید کرد؟وقتی کودک در حال حمله تشنجی است:

1- کودک را روی سطح صاف به پشت بخوابانید
2- در صورتی که کودک روی تخت خوابیده است نرده های کنار تخت را بالا بکشید
3- در صورتی که دستور داروی ضد تشنج دارد دستور دارویی را اجرا کنید
4- حرکات دست و پای کودک در حین حملات کلونیک را محدود نکنید
5- هرگز سعی نکنید با فشار، دهان کودک را باز کنید
6- در طی حملات تونیک- کلونیک از تنفس مصنوعی استفاده نکنید مگر آنکه قبل از آن داروهای مناسب را داده باشید
7- اکسیژن را با استفاده از روش Blow-by بدهید
8- حمله تشنج را از نظر زمان، خصوصیات حمله و کاهش سطح هوشیاری دقیقاً تحت نظر بگیرید


پس از پایان حمله تشنج:


9- بدنبال اتمام تشنج، سر را به یکطرف بچرخانید تا ترشحات را آسپیره نکند. در صورت نیاز ترشحات حلق و دهان را ساکشن نمایید
10- محرکات محیطی نظیر نور و سر و صدا را کم کنید. منبع نور را پشت سر بیمار نگه دارید و از نورهای فلورسانت استفاده نکنید
11- پس از اینکه بیمار بهوش آمد کنار بیمار بمانید. آهسته حرکت کنید و آهسته صحبت کنید
12- از عبارات ساده در صحبت با کودک استفاده کند و به وی فرصت بدهید تا پاسخ شما را بدهد
13- بیمار را به استراحت تشویق کنید
14- نرده های کنار تخت را همچنان بالا نگه دارید و آنها را پدپیچی کنید
15- ساکشن و اکسیژن را بالای سر بیمار standby نگه دارید
16- زمان و خصوصیات حمله را ثبت

/ 0 نظر / 4 بازدید